Jagódki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Hanna Hoppel
 • Joanna Klamecka – Grześkowiak

Pracownik obsługi:

 • Marzena Czyż

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE NA GRUDZIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Czekamy na Mikołaja
 2. Wielkie zakupy
 3. Świąteczne tradycje
 4. Magia Świąt
 5. Żegnamy Stary Rok
 1. Czekamy na Mikołaja
 • Rozmawiamy „Mikołajkowych zwyczajów”.
 • Słuchamy wiersza „Renifery Mikołaja” oraz wykonujemy pracę  plastyczną- malowanie konturu „Rudolfa” kłębuszkami waty.
 • Słuchamy wiersza „ Mikołaj” oraz uczymy się go na pamięć.
 • Z pomocą nauczyciela prowadzimy prosty obrazkowy kalendarz pogody, wyjaśniając znaczenie symboli pogody.
 • Uczestniczymy w zabawach rozwijających kompetencje matematyczne – dokonujemy  prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę,  liczymy przedmioty stosownie do swoich możliwości, posługujemy  się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za  w sytuacjach zadaniowych.
 1. Wielkie zakupy
 • Oglądamy i rozmawiamy filmu edukacyjnego „Wycieczka do sklepu spożywczego” – poznanie   zawodu sprzedawcy.
 • Wtorek będzie „Dniem bez zabawek”
 • organizujemy w sali kącik „Sklep spożywczy”- bawimy się w kupowanie i sprzedawanie,
 • przygotowujemy materiał do wykonania torebki na zakupy – realizacja Projektu „Kreatywne Prace Plastyczne”-  technika „Malowanie bibułą”,
 • realizacja Projektu „Z darami natury świat nie jest ponury! – Plastikowa butelka w coś niezwykłego zaklęta- wykonanie  zabawek z  plastikowych butelek.
 • Wysłuchamy opowiadania B. Szelągowskiej ,,Zakupy”- porozmawiamy nt. bezpieczeństwa podczas robienia zakupów.
 • Poznajemy słowa i melodię piosenki „Zabawki mają dusze”- nauka na pamięć.
 • Praca plastyczna „Torebka na zakupy”- technika orgiami – wykorzystanie papieru malowanego bibułą.
 1. Świąteczne tradycje
 • Oglądamy prezentację multimedialną „Zwyczaje i tradycje Bożonarodzeniowe” w Polsce.
 • Oglądamy film edukacyjny „W fabryce bombek”- poznajemy cykl produkcyjny bombek -rozmawiamy nt ozdób choinkowych dawniej i dziś.
 • Wykonujemy ozdoby choinkowe naszych dziadków .oraz ubieramy choinkę.
 • Śpiewamy przy choince kolędy i pastorałki.
 • Zabawa dydaktyczna: ”Zapachy Świąt” – rozwijanie zmysłu węchu z wykorzystaniem świątecznych zapachów: świerk, jemioła, goździki, anyż itp.- gromadzenie darów w kąciku przyrodniczym.
 • Bawimy się w kąciku matematycznym z wykorzystaniem figur geometrycznych – układamy  rytmy, układamy przedmioty w szeregi, liczymy w możliwie szerokim zakresie, nazywając liczebniki.
 1. Magia Świąt
 • Słuchamy bajki „ Komu potrzebne jest Boże Narodzenie”?- odpowiedzi na pytania dot. treści
 • Oglądamy film edukacyjny „Zaczarowany świat szopek Bożenarodzeniowych”- rozmawiamy nt tradycji wykonywania szopek.
 • Praca plastyczna „Szopka Bożenarodzeniowa- kolorowanie pastelami.
 • Zabawa dydaktyczna „Nakrywamy do wigilii”- rozmawiamy  na temat tradycyjnych potraw wigilijnych, tradycji łamania się opłatkiem i pozostawienia wolnego miejsca przy stole. Przygotowanie świątecznego stołu. Posługiwanie się wyrażeniami nad, pod, obok, za, w.
 1. Żegnamy Stary Rok
 • Słuchamy opowiadania –  „Kto ważniejszy?” Aleksandrzaka.  – rozmawiamy nt treści opowiadania, oglądamy różne rodzaje zegarów.
 • Praca plastyczna „Zegar”- wyklejanie konturu papierem kolorowym
 • Słuchamy wiersza Kowalskiej „Najważniejszy dzień”- rozmowa nt treści- oglądanie kalendarzy- nauka dni tygodnia na pamięć.
 • Poznajemy słowa i melodię piosenki „Plan na tydzień”- nauka na pamięć.
 • Słuchamy wiersza Formy „Kapryśna Pogoda”- rozmawiamy nt, charakterystycznych zmian zachodzących w przyrodzie w poszczególnych porach roku.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE NA LISTOPAD 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Dbam o zdrowie
 2. Polska moją ojczyzną
 3. Kształty dookoła nas
 4. Sztuka bycia razem
 1. Dbam o zdrowie
 • Zapoznajemy się zasadami właściwego dbania o zdrowie
 • Rozwiązujemy zagadki związane z higieną osobistą
 • Przypominamy sobie prawidłowy sposób mycia rąk
 • Wykonujemy pracę plastyczną „Kolorowy ręcznik”- malowanie kartonikiem
 • Słuchamy wiersza J. Brzechwy „Katar”- dowiadujemy się co należy robić, gdy jesteśmy chorzy.
 • Poznajemy sposoby zapobiegania chorobom
 • Uczymy się piosenki „Mydło lubi zabawę”
 • Zapoznajemy się z pracą stomatologa – układamy historyjkę obrazkową
 • Poznajemy piramidę żywienia. Klasyfikujemy produkty spożywcze na zdrowe i niezdrowe
 • Ćwiczymy podczas zajęć gimnastycznych
 1. Polska moją ojczyzną. Realizujemy projekt „Polaka mój kraj”
 • Słuchamy i uczymy się wiersz W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”
 • Tworzymy słownik pojęć związanych ze słowem Polska
 • Dowiadujemy się co to jest ojczyzna
 • Odnajdujemy na mapie Polski nasze miasto Poznań
 • Poznajemy symbole narodowe
 • Słuchamy legendy o założeniu państwa polskiego
 • Uczymy się piosenki „Jesteśmy: Polką i Polakiem” (Niezwykłe lekcje rytmiki)
 • Słuchamy wiersz J. Tuwima „Warszawa”. Dowiadujemy się co to jest stolica. Poznajemy charakterystyczne miejsca Warszawy
 1. Kształty dookoła nas
 • Podczas burzy mózgów prezentujemy swoje propozycje co może być okrągłe
 • Uczymy się piosenki i tańca „Dwa kółeczka”
 • Odnajdujemy różnice i podobieństwa w kwadracie i prostokącie. Układamy z ty figyr rytm
 • Zapoznajemy się cechami charakterystycznymi trójkąta
 • Tworzymy zbiory trójkątów zwracając uwagę na cechy (kolor, wielkość)
 • Prowadzimy obserwacje przyrodnicze online
 • Słuchamy „Bajki nowej prostokątnej i kwadratowej”
 • Dowiadujemy się czym zajmuje się architekt
 • Projektujemy domy z figur geometrycznych
 • Wskazujemy figury geometryczne występujące w środowisku przyrodniczym
 • Dbamy o sprawność fizyczną wykonując ćwiczenia gimnastyczne
 1. Sztuka bycia razem
 • Podczas zabawy słownej „Lubię Ciebie za …” techniką niedokończonych zdań uczymy się wyrażać swoje zdanie
 • Uczymy się piosenki „Każdy jest inny”
 • Wykonujemy obrazek dla bliskiej osoby-„Kwiaty”- malowanie palcami
 • Oglądamy bajkę „Apolejka i jej osiołek”(Bajanie na ścianie).
 • Słuchamy opowiadania G. Kasdepke „Marchewkowy tort”.
 • Rozmawiamy na temat koleżeństwa, przyjaźni i tolerancji wobec innych
 • 25 listopada obchodzimy Dzień Pluszowego Misia
 • Ćwiczenia gimnastyczne uatrakcyjni tablica interaktywna z kołem fortuny

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE NA PAŹDZIERNIK 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Jesień za oknem
 2. Jesień w sadzie i ogrodzie
 3. Mieszkam w Poznaniu
 4. Jesień w lesie i parku
 1. Jesień za oknem
 • Słuchamy wiersza Z. Dąbrowskiej „Pani jesień”- rozmawiamy  „Po czym poznajemy, że przyszła do nas jesień?” – wskazujemy zjawiska pogodowe charakterystyczne dla jesieni.
 • Zabawa dydaktyczna „Kosz z garderobą” – wyjaśnienie pojęcia „garderoba”, wskazywanie właściwych ubrań oraz akcesoriów do jesiennej pory roku.
 • Praca plastyczna – „Jesienne drzewo”- udział w przedszkolnym konkursie oraz realizacja  Projektu „Kreatywne prace   plastyczne”.
 • Poznajemy słowa i melodię piosenki „Jesień”- układ taneczny wg pomysłu nauczyciela.
 • Zabawa matematyczna„Tworzymy bukiety z liści”- Stosowanie w praktycznym działaniu umiejętności
 • Aktywnie uczestniczymy w zajęciach z profilaktyki wad postawy.
 • Uczestniczymy w zabawach rozwijających kompetencje matematyczne – dokonujemy  prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę oraz liczymy przedmioty stosownie do swoich możliwości.
 • Rozpoznajemy napisane swoje imię.
 1. Jesień w sadzie i ogrodzie
 • Oglądamy i rozmawiamy filmu edukacyjnego „Od kwiatu do owocu”.
 • Oglądamy ilustracje „Drzewa owocowe”- rozpoznawanie drzew po owocach, posługiwanie się nazwami drzew owocowych. Zapoznanie z terminem „owoce krajowe i egzotyczne”- owocowe rytmy – układanie i kontynuowanie rytmów.
 • Oglądamy film edukacyjny  „Skąd się biorą warzywa? – rozmawiamy  nt uprawy warzyw oraz zdrowego odżywiania.
 • Poznajemy słowa i melodię piosenki ”Ogórek”- nauka na pamięć.
 • Działalność plastyczna – „Lepimy z plasteliny ulubione warzywo lub owoc”.
 • Słuchamy wiersza M. Kownackiej „W spiżarni”- rozmawiamy „Z czego    i jakie zapasy przygotowujemy na zimę”.
 • Rozwiązujemy zagadki słowne o warzywach i owocach.
 • Rozmawiamy na temat pogody i prowadzimy obrazkowy kalendarz pogody.
 • Pamiętamy o używaniu na co dzień zwrotów grzecznościowych.
 1. Mieszkam w Poznaniu
 • Realizacja Projektu„Polska mój kraj”
 • Spacerujemy po okolicy przedszkola- zwracamy uwagę  na charakterystyczne punkty osiedla Lecha.
 • Słuchamy legendy „O Lechu, Czechu i Rusie”
 • Wysłuchanie piosenki „Jedzie bana do Poznania”- zabawa ruchowa przy piosence
 • Słuchamy wiersza „Lokomotywa” w gwarze poznańskiej- porównujemy go z tekstem oryginalnym oraz wyjaśniamy znaczenie wyrażeń gwarowych próba inscenizacji wiersza.
 • Dzień bez zabawek
 • Wskazujemy na  mapie nasze miasto   Poznań i rzekę  Wartę.
 • Słuchamy legendy „Koziołki z ratuszowej wieży”- zabawa „Trykające się koziołki”.
 • Jedziemy na wycieczkę autokarem na Stary Rynek.
 • Oglądamy kamieniczki Starego Rynku oraz  opisujemy  ich wygląd.
 • Praca plastyczna „ Kamieniczki Starego Rynku” –„ Karton i jego drugie życie”- kreatywne wykorzystanie kartonu -Projekt „Z darami natury świat nie jest ponury!”

     4.  Jesień w lesie i parku

 • Film przyrodniczo-edukacyjny dla dzieci: „Co to jest las?”– poznajemy pracę leśnika oraz zwierzęta  i rośliny  naszych lasów.
 • Rozwiązujemy zagadki  słowne o wybranych zwierzętach.
 • Słuchamy wiersza B. Ostrowskiej pt. „Wiewiórki” ilustrowanego sylwetami- rozmowa z dziećmi w oparciu o treść wiersza-nauka na pamięć.
 • Słuchamy wiersza B. Szelągowskiej „Przygotowania do zimy”- rozmawiamy o tym „Jak możemy pomóc zwierzętom, które nie zasypiają zimą?”
 • Rozwiązujemy zagadki słowne o wybranych zwierzętach.
 • Posługujemy się wyrażeniami, np. na, pod, obok, za w sytuacjach zadaniowych.
 • Słuchamy wiersza H. Zdzitowieckiej pt.„Jeż”- uczestniczymy w ćwiczeniach rozwijających sprawność manualną – dorysowywanie  pisakiem kolców, kolorowanie jeża.
 • Zabawa dydaktyczna „W poszukiwaniu darów jesieni”- poszukiwanie ukrytych darów – poruszanie  się w przestrzeni według poleceń nauczyciela.
 • Praca plastyczna „Dary jesieni”- stemplowanie gąbeczkami.
 • Zabawa dydaktyczna „Przedszkolna orkiestra”-  improwizujemy na instrumentach perkusyjnych.
 • Wycieczka do Deli Parku – udział w „Dyniowych warsztatach plastycznych” oraz korzystanie   z atrakcji.
 • Uczestniczymy w organizowanych przez nauczyciela zabawach integracyjnych z chustą animacyjną.
 • Staramy się przestrzegać zasad zgodnego współdziałania w grupie , ujętych  w kodeksie przedszkolaka.

j. angielski – październik 2021 r.

Feelings – Uczycia

smiling – uśmiechać się

happy – szczęśliwy

pouting – dąsać się

grumpy – zrzędliwy

yawning – ziewać

sleepy – śpiący

crying – płakać

sad – smutny

laughing – śmiać się

 

autumn – jesień

leaves – liście

rake – grabie

chestnuts – kasztany

fox – lis

hedgehog – jeż

acorns – żołędzie

scarecrow – strach na wróble

pumpkin – dynia

 

Zwroty i wyrażenia:

What’s your favourite colour? – Jaki jest Twój ulubiony kolor?

My favourie colour is…. – Moim ulubionym kolorem jest…

What colour is… – Jakiego koloru jest…

Scarecrow song

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes…

Five Little Pumpkins

One little pumpkin smiling, smiling.
One little pumpkin smiling, smiling.
One little pumpkin smiling, smiling.
One little pumpkin is happy.

Two little pumpkins pouting, pouting.
Two little pumpkins pouting, pouting.
Two little pumpkins pouting, pouting.
Two little pumpkins are grumpy.

Three little pumpkins yawning, yawning.
Three little pumpkins yawning, yawning.
Three little pumpkins yawning, yawning.
Three little pumpkins are sleepy.

Four little pumpkins crying, crying.
Four little pumpkins crying, crying.
Four little pumpkins crying, crying.
Four little pumpkins are sad.

Five little pumpkins laughing, laughing.
Five little pumpkins laughing, laughing.
Five little pumpkins laughing, laughing.
Five little pumpkins are playing.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE WRZESIEŃ 2021

Tematy kompleksowe:

 1. Żegnajcie wakacje – witaj przedszkole!
 2. Oto ja
 3. Jesteśmy bezpieczni
 4. Witamy jesień
 5. Muzyka wokół nas
 1. Żegnajcie wakacje – witaj przedszkole!
 • wspominamy wakacje
 • zapoznajemy się z nową salą: rozmieszczeniem i przeznaczeniem kącików zainteresowań, sprzętów, zabawek i indywidualnych szuflad
 • wykonujemy pracę plastyczną „Morskie fale”
 • realizując projekt „Polska mój kraj” dowiadujemy się jakie są charakterystyczne cechy krajobrazów Polski
 • uczymy się piosenki „Podajmy sobie ręce”
 • rozpoznajemy napisane swoje imię
 • przypominamy sobie zasady savoir vivre przy stole
 1. Oto ja
 • nazywamy podstawowe części ciała, dostrzegamy podobieństwa i różnice w wyglądzie
 • wykonujemy postać człowieka z plasteliny
 • poznajemy pięć zmysłów
 • dokonujemy klasyfikacji – przypisujemy obrazki do zmysłu
 • słuchamy wiersza L. Łącz pt. „Duży chłopiec” – obrysowujemy kształt dłoni. Kolorujemy dłoń, wycinamy i naklejamy na kartkę
 • bawimy się przy piosence „Pomagator”
 • podczas zabawy matematycznej wg Z. Bogdanowicz – urządzamy „Przyjęcie dla lalek” – tworzymy zbiory przedmiotów na podstawie usłyszanej liczby, zmniejszamy zbiory przez odejmowanie jednego przedmiotu, wydzielamy 5 przedmiotów z większego zbioru.
 • ustalamy zasady obowiązujące w grupie, czyli Kodeks Jagódek. Pamiętamy, że mamy prawa i obowiązki
 1. Jesteśmy bezpieczni
 • poznajemy słowa i melodię piosenki „Na ulicy”(W podskokach)
 • słuchamy wiersza B. Szelągowskiej „Znak drogowy”. Dowiadujemy się o znaczeniu znaków drogowych i bezpiecznym poruszaniu się po drodze. Rozpoznajemy kształty znaków
 • poznajemy numery alarmowe i pojazdy uprzywilejowane
 • dowiadujemy się na czym polega praca strażaka i policjanta
 • 15 września obchodzimy „Dzień Kropki”
 • dobieramy odpowiedni strój do warunków pogodowych
 • podczas zabaw matematycznych porównujemy długości drabin strażackich i układamy rytm z kolorowych kół
 1. Witamy jesień
 • jedziemy na wycieczkę do ogrodu ekologicznego
 • obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie
 • podczas spacerów zbieramy liście i kasztany
 • realizując projekt „Kreatywne prace plastyczne” wykonujemy frotaż z liści malowanych akwarelą
 • słuchamy wiersz B. Formy „Przyszła jesień” – wskazujemy zjawiska charakterystyczne dla jesieni
 • poznajemy wygląd liścia klonu i dębu – przeliczamy liście, nazywając liczebniki
 • słuchamy i. opowiadania B. Formy „Spotkanie w lesie”. Opisujemy Panią Jesień na podstawie obrazka
 • uczymy się piosenki „Idzie jesień”
 • podczas eksperymentu dowiadujemy się dlaczego liście zmieniają kolor
 1. Muzyka wokół nas
 • Oglądamy film edukacyjny o instrumentach muzycznych. Zapoznajemy się z nazwami instrumentów.
 • Wykonujemy instrumenty z materiałów recyklingowych
 • Podczas obserwacji przyrodniczych wsłuchujemy się w dźwięki natury
 • Naśladujemy i kontynuujemy rytm dźwiękowy
 • Podczas zabawy matematycznej „Porządki w orkiestrze” klasyfikujemy instrumenty muzyczne
 • Słuchamy i gramy do piosenki „Skaczące nutki”
 • 1 października obchodzimy „Światowy Dzień Muzyki”

j. angielski – wrzesień 2021 r.

Noisy Toys – Hałaśliwe Zabawki

boat – łódka

robot – robot

plane – samolot

trumpet – trąbka

drum – bębenek

phone – telefon

 

Bus – Autobus

wheels – koła

horn – klakson

door – drzwi

wipers – wyieraczki

people – ludzie

babies – dzieci

mommies – mamusie

daddies – tatusiowie

 

Zwroty i wyrażenia:

sit down – usiądź

stand up – wstań

make a circle – zróbcie koło

go round and round – kręcą się

open and shut – otwierają się, zamykają się

up and down – w górę i w dół

What is this? – Co to jest?

 

Noisy Toys! – song

Brum! Brum! goes a noisy boat. x3

Brum! Brum! Brum! Brum! Brum!

Beep! Beep! goes a noisy robot! x3

Beep! Beep! Beep! Beep! Beep!

Whir! Whir! goes a noisy plane! x3

Whir! Whir! Whir! Whir! Whir!

Toot! Toot! goes a noisy trumpet! x3

Toot! Toot! Toot! Toot! Toot!

Rat-a-tat! goes a noisy drum! x3

Rat-a-tat-tat-tat-tat.

Ring! Ring! goes a noisy phone! x3

Ring! Ring! Ring! Ring! Ring

The wheels on the bus  

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round. Round and round.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep.
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

The people on the bus go up and down.
Up and down. Up and down.
The people on the bus go up and down. Up and down.

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.
The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah.

The mommies on the bus go, „Shhh shhh shhh.” „Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”
The daddies on the bus go, „Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”