Muchomorki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Hanna Hoppel
 • Joanna Klamecka – Grześkowiak

Pracownik obsługi:

 • Marzena Czyż

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – WRZESIEŃ 2020

Tematy kompleksowe:

 1. Jestem sobie przedszkolaczek
 2. Dobre maniery przedszkolaka
 3. Przedszkolaki poznają znaki
 4. Owocowy raj
 1. Jestem sobie przedszkolaczek
  • Wspominamy wakacje
  • Wskazujemy i nazywamy części swojego ciała: głowa, ręce, nogi, brzuch
  • Naśladujemy z pomocą nauczyciela – ruchem, mimiką i głosem niektóre zjawiska pogodowe
  • Słuchamy i ilustrujemy ruchem piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”
  • Przypominam sobie ustawienia: w pary, w kole, w rzędach
  • Pamiętamy o porządku w Sali przedszkolnej i odkładamy zabawki na wyznaczone miejsce
  • Rozpoznajemy napisane swoje imię
 1. Dobre maniery przedszkolaka
 • Ustalamy zasady obowiązujące w grupie, czyli Kodeks Muchomorków
 • Pamiętamy o używaniu na co dzień zwrotów grzecznościowych
 • Wykonujemy pracę plastyczną „Uśmiechnięte buzie”
 • Przypominamy sobie zasady savoir vivre przy stole
 • Wykonujemy ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym: składamy pocięte obrazki
 • Podczas zabawy matematycznej dokładamy lub zabieramy kubeczki dostrzegając zmianę.
 • Próbujemy rozpoznawać i odczytywać samogłoski
 1. Przedszkolaki poznają znaki
  • Słuchamy wiersza Szelągowskiej „Znak drogowy”. Dowiadujemy się o znaczeniu znaków drogowych i bezpiecznym poruszaniu się po drodze
  • Rozpoznajemy dźwięki dochodzące z ulicy
  • Nazywamy kształty znaków drogowych
  • Poznajemy słowa i melodię piosenki „Światła”- wiemy, że można przejść na drugą stronę tylko gdy jest zielone światło
  • Poznajemy numery alarmowe i pojazdy uprzywilejowane
  • 15 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki
 1. Owocowy raj
 • Rozpoznajemy na ilustracjach owoce i opisujemy ich wygląd
 • Dowiadujemy się dlaczego warto jeść owoce
 • Poznajemy owoce egzotyczne
 • Przeliczamy elementy zbioru ustalając wynik dodawania i odejmowania
 • Rozmawiamy na temat pogody i prowadzimy obrazkowy kalendarz pogody.
 • Bawimy się przy piosence „Owocowy rap”
 • Tworzymy kosz z owocami poprzez stemplowanie

Angielski – wrzesień 2020

Colours – Kolory

red – czerwony     pink – różowy

yellow – żółty      purple – fioletowy

green – zielony     blue – niebieski

Numbers – Liczby

one – jeden    two – dwa     three – trzy

four – cztery     five – pięć    six – sześć

seven – siedem    eight – osiem    nine – dziewięć    ten – dziesięć

Colours song

Red, pink, yellow, purple, green and blue!

Red, pink, yellow, purple, green and blue!

What’s your favourite colour,

please tell me do!

Is it red pink yellow, purple, green or blue?

Numbers song

One, two, three, four, five, six

One, two, three, four, five, six

Do you know your number

Can you count to six?

Action verbs

Clap your hands! – Klaśnij w dłonie!

Pat your knees – Poklep swoje kolana

Stomp your feet – Tup nogami

Blink your eyes – Mrugaj oczami

Wiggle your ears – Ruszaj uszami

Stand up! – Wstań!

Sit down! – Usiądź

Zwroty i wyrażenia:

What’s your favourite colour? – Jaki jest Twój ulubiony kolor?

Can you caunt to six? – Czy potrafisz policzyć do sześciu?

Listen to the story. – Posłuchaj historyjki.

What is this? – Co to jest?

Look out! – Uważaj!

Stand up! – Wstań!

Sit down! – Usiądź!

Hello Song

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello! Hello!

It’s English time! Stand up! Stretch and skip with me!

Skip, skip, skip to the tree!

Skip, skip, skip to the tree!

Skip, skip, skip to the tree and sing with me!

Bye bye Song

Bye , bye girls and boys!

Bye , bye girls and boys!

Bye , bye girls and boys!

Bye! Bye! Girls nad boys!

Clap hands!

Get ready to clap your hands!

Clap, clap, clap your hands
clap your hands together

Clap, clap, clap your hands
clap your hands together

Now, let’s pat our knees.

Pat, pat, pat your knees
pat your knees together

Pat, pat, pat your knees
pat your knees together

Can you stomp your feet?

Stomp, stomp, stomp your feet
stomp your feet together

Stomp, stomp, stomp your feet
stomp your feet together

Now, let’s blink our eyes!

Blink, blink, blink your eyes
blink your eyes together

Blink, blink, blink your eyes
blink your eyes together

Get ready to wiggle your ears!

Wiggle, wiggle, wiggle your ears
wiggle your ears together

Wiggle, wiggle, wiggle your ears
wiggle your ears together

Now, clap your hands!

Clap, clap, clap your hands
clap your hands together

Clap, clap, clap your hands
clap your hands together