Czyste powietrze wokół nas

Nadzór: Dyrektor Przedszkola 53

Koordynatorzy: Anna Zakrzewska, Marta Ciesielska

Nasze przedszkole po raz kolejny przystąpiło do projektu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas” organizowanego przez Stację Epidemiologiczno-Sanitarną w Poznaniu. Projekt adresowany jest do dzieci 5,6 letnich oraz ich rodziców. Założeniem projektu jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach w których inne osoby palą przy nich papierosy oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.