Elfy

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Ewa Bąk
 • Hanna Hoppel

Pedagog specjalny:

 • Karolina Tomaszewska

Pracownik obsługi:

 • Sylwia Staśczak

Rok szkolny 2017 / 2018

Czerwiec 

Tematy kompleksowe:

 • W poszukiwaniu sprawiedliwości
 • Letnie wędrówki
 • Wakacje tuż, tuż

W pierwszym tygodniu czerwca będziemy rozmawiać o tym, co jest sprawiedliwe. Postaramy się ocenić postępowanie bohaterów różnych bajek. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Co jest sprawiedliwe, a co nie” oraz „Jak postąpić, kiedy ktoś nas niesprawiedliwie potraktuje. Nauczymy się również śpiewać piosenkę „Simmama Ka”. Będziemy przeprowadzać eksperymenty z wodą. Sprawdzimy, jak zachowują się w niej różne substancje. Będziemy również rozwijać umiejętność liczenia oraz odróżniać liczenie błędne od poprawnego. Będziemy także układać i rozwiązywać zadanie z treścią z pomocą nauczyciela i samodzielnie.

Drugi tydzień czerwca poświęcony będzie letnim wędrówkom i podróżom. Omówimy różne regiony Polski, które są atrakcyjnymi kierunkami wakacyjnych wyjazdów. Będziemy uczyć się posługiwać pieniędzmi podczas zabawy w sprzedawców lodów. Będziemy kształtować umiejętność działania na zbiorach, wnioskując o stałej liczbie jego elementów na podstawie obserwowanych zmian. Omówimy wygląd i występowanie zwierząt egzotycznych oraz nauczymy się śpiewać piosenkę „Dżungla”. Porozmawiamy również o bezpieczeństwie w czasie górskich wędrówek. Dowiemy się co oznaczają skróty GOPR i TOPR. Dowiemy się także o kogo należy zwrócić się o pomoc w sytuacji kryzysowej.

Ostatnie dwa tygodnie czerwca poświęcone będą wakacjom. Będziemy rozmawiać o tym, za co lubimy lato. Wykonamy eksperymenty z wodą. Sprawdzimy co pływa, a co tonie. Nauczymy się śpiewać piosenkę „Piosenka na kolorowe lato” oraz „Niech żyją wakacje”. Będziemy wspominać to, co najbardziej lubiliśmy w przedszkolu. Wykonamy pracę plastyczną ukazującą „Za co lubimy wakacje”. Będziemy czytać zdania opisujące lato i wakacje. Porozmawiamy o najciekawszych miejscach na wyjazd na wakacje. Będziemy rozwijać umiejętność klasyfikowania przedmiotów i działania na zbiorach. Będziemy ustalać równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie elementów. Będziemy także kształtować umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi oraz zapisywać równania przy użyciu znaków „>”, „<”, „=’

Maj

Tematy kompleksowe:

 • Nasza Ojczyzna
 • Muzyka, która łączy
 • Uczciwość na co dzień
 • W domu najlepiej
 • Świętujemy razem Dzień Dziecka

W pierwszym tygodniu maja będziemy rozmawiać o naszej Ojczyźnie, Polsce. Przypomnimy legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”. Porozmawiamy o Poznaniu, jako kolebce państwowości polskiej. Wysłuchany hymnu Polski oraz wykonamy biało – czerwone kotyliony. Będziemy również rozmawiać o roślinach i zwierzętach charakterystycznych dla danych regionów Polski.

Kolejny tydzień maja poświęcony będzie muzyce i instrumentom muzycznym. Poznamy symbolikę zapisu nutowego. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „h”. Dowiemy się dlaczego nie należy głośno słuchać muzyki. Wykonamy instrumenty muzyczne z materiału recyclingowego. Będziemy także układać zadania z treścią i zapisywać równania za pomocą znaków „+”, „-” oraz „=”. Będziemy również kształtować umiejętność mierzenia objętości płynów.

Trzeci tydzień maja poświęcony będzie uczciwości. Będziemy rozmawiać o tym komu możemy ufać, a komu nie. Porozmawiamy na temat zachowania ostrożności względem nieznanych osób. Dowiemy się także co to są zasady „fair play”. Utrwalimy znajomość dni tygodnia tworząc kolorowe kalendarze. Będziemy także rozwijać umiejętność przeliczania przedmiotów.

Kolejny tydzień maja poświęcony będzie rodzinie. Porozmawiamy o podziale obowiązków w naszych domach. Wykonamy upominki dla naszych rodziców z okazji Dnia Mamy i Taty. Będziemy dzielić się informacjami o tym, gdzie pracują nasi rodzice. Nauczmy się śpiewać piosenkę „Pamiętajcie o tacie”. Spróbujemy scharakteryzować naszych rodziców, opisać  „Jacy są…” Porozmawiamy o rodzinnych zwyczajach. Będziemy także utrwalać kierunki przestrzeni oraz rozwijać umiejętność dodawania w pamięci. Będziemy oglądać ilustracje równych zwierząt i ich potomstwa oraz doszukiwać się u nich różnic i podobieństw.

Ostatni tydzień maja poświęcony będzie dzieciom i ich prawom. Dowiemy się, że wszystkie dzieci niezależnie od rasy, koloru skóry czy miejsca zamieszkania mają te same prawa. Wykonamy plakat „Prawa dziecka”. Porozmawiamy o różnicach kulturowych dzieci z różnych stron świata oraz nauczymy się śpiewać piosenkę „Dzieci Świata”. Porozmawiamy o afrykańskiej przyrodzie. Dowiemy się dlaczego należy chronić zwierzęta zamieszkujące te tereny. Będziemy także układać i rozwiązywać zadania z treścią.

Kwiecień

Tematy kompleksowe:

 • Historia ukryta w legendach
 • Świat dla odważnych
 • Łąka pełna życia
 • Ekologiczny świat

W pierwszym tygodniu kwietnia poświęcimy polskim legendom. Przypomnimy sobie „Legendę o Smoku Wawelskim”. Poznamy warszawską legendę „O złotej kaczce”. Będziemy przeliczać skarb Janka i poznamy monety i banknoty o różnych nominałach. Nauczymy się również śpiewać piosenkę „Wiślana Syrenka”. Spróbujemy ocenić postępowanie bohatera legendy o „Kwiecie paproci”. Zapoznamy się także z obrazem graficznym głoski „ł”. Poznamy najpiękniejsze polskie zamki. Utrwalimy figury geometryczne oraz będziemy porównywać liczebniki z użyciem znaków: <, >, =. Wykonamy także własne projekty zamków.

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o różnych obliczach odwagi. Porozmawiamy o tym, że nocne strachy są tylko wytworami naszej wyobraźni. Spróbujemy opracować sposób na ich pokonanie. Wykonamy „Magiczne gwiazdki”. Dowiemy się co to znaczy „rycerskość”. Poznamy znak „-„ w zapisie równań matematycznych. Zapoznany się z obrazem graficznym głoski „f”. Poznamy także zawody zarezerwowane dla najodważniejszych ludzi. Dowiemy się kto to jest „bohater”? Porozmawiamy o zmianach w przyrodzie charakterystycznych dla wiosny. Przypomnimy także zasady zachowania się wobec zwierząt.

Trzeci tydzień kwietnia poświęcony będzie mieszkańcom łąki. Poznamy cykl rozwojowy motyla oraz będziemy podziwiać piękne, barwne motyle. Podczas słuchania wiersza „Na łące” zwrócimy uwagę na jago humorystyczny aspekt. Nauczymy się śpiewać piosenkę „Łąka – królowa owadów”. Zapoznamy się także z obrazem graficznym głoski „j”. Poznamy różnych mieszkańców łąki oraz dowiemy się jak postępować wobec „łąkowej przyrody”. Poznamy przykłady impresjonistycznych pejzaży. Spróbujemy wypowiedzieć się na temat ich nastroju oraz samodzielnie namalować wiosenny krajobraz. Będziemy także doskonalić umiejętność dodawania i odejmowania, rozwiązując zadania z treścią. Poznamy etapy powstawania miodu oraz środowisko życia pszczół. Na koniec będziemy rozwijać umiejętność posługiwania się liczebnikami porządkowymi oraz kontynuowania rytmów.

Ostatni tydzień kwietnia rozpoczniemy od przypomnienia zasad segregowania śmieci. Skonstruujemy także grę ściankę „Ekogrę”. Dowiemy się co to są surowce odnawialne i nieodnawialne oraz dlaczego należy oszczędzać energię. Nauczymy się śpiewać piosenkę „Kocham świat”. Będziemy się dzielić swoimi przemyśleniami w rozmowie o tym , jak robić racjonalne zakupy. Poznamy symbolikę ekologiczną na produktach i stworzymy „Kodeks Małego Ekologa”. Będziemy liczyć i zapisywać równania z wykorzystaniem znaków „+”, „-„, „=”. Na koniec porozmawiamy o tym, co my możemy zrobić, aby pomóc Ziemi?

Marzec

Tematy kompleksowe:

 •  „Zwierzęta dalekie i bliskie”
 • „Ważna sprawa odpowiedzialność”
 • „Czy to już wiosna?”
 • „Radosna Wielkanoc”

W pierwszym tygodniu porozmawiamy o zwierzętach, utrwalimy nazwy zwierząt żyjących   w gospodarstwie i w ZOO. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery z,Z . Omówimy i wykonamy „Kodeks Przyjaciela Zwierząt” .Będziemy wykonywać ćwiczenia  w zakresie dodawania –wprowadzenie znaku „+” . Podczas zabawy „Ciepło-zimno”-utrwalimy znajomość kierunków –lewa, prawa. Zapoznamy się z tekstem i melodią piosenki „Stary Donald” . W trakcie zabawy „Gdzie mieszkasz?” utrwalimy znajomość swojego adresu zamieszkania.

W drugim tygodniu  marca porozmawiamy o naszych obowiązkach i odpowiedzialnym wykonywaniu powierzonych zadań –w przedszkolu pełnienie funkcji dyżurnego. Będziemy odgrywać scenki „Zaraz, teraz nie mogę”. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „ g,G” . Podczas zabawy „Głoskowe pary” będziemy określać jaką głoskę słyszymy  na końcu wyrazu. Utrwalimy znajomość figur geometrycznych: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt. Będziemy wykonywać ćwiczenia w zakresie dodawania. W trakcie zabawy „Projektant”- utrwalimy znajomość pór roku- projektowanie odzieży.

W kolejnym tygodniu zastanowimy się czy już przyszła wiosna. Będziemy rozwiązywać zagadki słowne dotyczące zjawisk atmosferycznych: mgła, deszcz, śnieg, grad, wichura. Zapoznamy się z przyrządami meteorologicznymi.  Wysłuchamy wiersza „Wiosenne kwiaty” –zapoznamy się z nazwami kwiatów: przebiśnieg, krokus, tulipan, żonkil. Podczas oglądania ilustracji, albumów i zdjęć z ptakami-zwrócimy uwagę na ptaki chronione. Zapoznamy się  z tekstem i melodią piosenki „Maszeruje wiosna”- zabawa korowód taneczny. W trakcie zabawy „Literowe losy” utrwalimy znajomość liter.

W ostatnim tygodniu marca będziemy rozmawiać o przygotowaniach do Świąt Wielkanocnych. Wysłuchamy opowiadania „Bajeczka wielkanocna”- podczas rozmowy opowiemy o przygotowaniach do świąt w naszym domu. Będziemy przeliczać pisanki    i  układać w koszyczkach według poleceń nauczyciela.  Nauczymy się piosenki „Wieziemy kogucika”. W trakcie zabawy „Zdania”- będziemy układać zdania z wyrazami: jajko, mazurek, pisanka, palemka, baranek

Luty

Tematy kompleksowe:

 • „Świat w książkach zapisany”
 • „Pomysły na ferie”
 • „Pomysły na ferie cz.II”
 • „Oblicza sztuki”

W pierwszym tygodniu lutego będziemy rozmawiać na temat„Jak powstaje książka?” Omówimy i wykonamy „Kodeks czytelnika”,  umiejscowimy go w „Kąciku czytelniczym” oraz zaprojektujemy  okładkę własnej   książki. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Co by było,  gdyby…nie istniały na świecie bajki?”. Urządzimy w Sali „Minibibliotekę”  oraz będziemy odgrywać role bibliotekarza i wypożyczających. Zapoznamy się  z zapisem drukowanej i pisanej litery „S,s” oraz będziemy doskonalić umiejętności posługiwania się znakami matematycznymi:<, >, = .  We wtorek odbędzie się  w przedszkolu Balik w stylu „Eko” , na którym zaprezentujemy nasze stroje  oraz weźmiemy udział w zabawach  i pląsach  przy muzyce.

Drugi i trzeci  tydzień lutego – to czas ferii zimowych, który  spędzimy  na zabawach. Będziemy badać i opisywać właściwości wody. Odpowiemy na pytanie „Jaka jest woda?”.  Porozmawiamy  nt. konieczności oszczędzania wody. Będziemy  również badać właściwości mąki- jaka jest w smaku, dotyku, czy rozpuszcza się w wodzie, co dzieje się, gdy dodamy trochę wody?  Do zabaw dydaktycznych  wykorzystamy również cukierki, które będziemy przeliczać i segregować wg koloru papierków, wielkości i rodzaju.Odpowiemy na pytania „Skąd pochodzi wełna? ”i  „Co można zrobić z wełny?”. Będziemy bawić się również guzikami – omówimy  ich wygląd, będziemy je  segregować  ze względu na kolor, kształt  i ilość dziurek. Będziemy  układać „Guzikowe obrazki” oraz nadawać im tytuły.   Zabawimy się z butami. Porozmawiamy na  temat rodzajów butów, materiałów z jakich są zrobione  i czasu ich używania. Będziemy bawić się farbami- będziemy  mieszać  kolory i tworzyć nowe barwy. Będziemy uczestniczyć   w zabawach ruchowych przy muzyce oraz w spacerach i zabawach ruchowych  w ogrodzie przedszkolnym

W ostatnim tygodniu będziemy oglądać albumy z malarstwem o różnej tematyce i z różnych epok. Poznamy  słowa  „reprodukcja” i  „marynistyczny”. Będziemy oglądać albumy z rzeźbami oraz wykonamy  rzeźbę z plasteliny. Zorganizujemy gazetkę  tematyczną  „Architektura dawniej i dziś”. Będziemy oglądać zdjęcia oraz porównywać i omawiać  kształty  domów. Wykonamy w zespołach    projekty  domów  z klocków   oraz projekt własnej budowli.  Porozmawiamy nt . prawidłowego zachowania w teatrze. Wykonamy  sylwety   oraz zabawimy się  w naszym  „Magicznym teatrze cieni”. Zapoznamy się  z zapisem drukowanej i pisanej litery „W, w” oraz nauczymy się piosenki „Magiczne miejsce”. Podczas spacerów będziemy prowadzić obserwacje przyrodnicze nt. „Czy widać koniec zimy?” oraz wyszukiwać piękne  miejsca w naszej okolicy.

Styczeń

Tematy kompleksowe:

 • „Mierzymy czas”
 • „W poszukiwaniu mądrości”
 • „Zawsze pamiętam o Babci i Dziadku”
 • „Zdrowie jest najważniejsze”
 • „W drodze do sukcesu”

W pierwszym tygodniu stycznia będziemy rozmawiać nt. upływającego czasu i sposobu jego mierzenia. Zapoznamy się z różnego rodzaju zegarami i  kalendarzami. Utrwalimy sobie nazwy czterech pór roku i nazwy dni tygodnia. Zapoznamy się  z zapisem drukowanej i pisanej litery „C,c” oraz z cyfrą  „O”. Wykonamy pracę plastyczną „Zimowa noc” rysując pastelami olejnymi na ciemnym tle.

W drugim tygodniu wysłuchamy  baśni „Trzy świnki” oraz porozmawiamy nt. jej treści. Będziemy szukać odpowiedzi na pytanie „Gdzie szukać mądrości ?”. Poznamy postaci wielkich odkrywców i ich wynalazki.  W toku zabaw dydaktycznych będziemy odgrywać scenki  sytuacyjne „Pani Sowa radzi”. Zapoznamy się  z zapisem drukowanej i pisanej litery „N,n” oraz z obrazem graficznym liczby 10.  Wykonamy pracę plastyczno-techniczną „Skarbonka” oraz ozdobimy ją wg własnego pomysłu.

Trzeci tydzień poświęcony będzie naszym kochanym Babciom i Dziadkom. Wysłuchamy utworów literackich zw. z tematem oraz porozmawiamy nt. „Jaką rolę odgrywa Babcia i Dziadek  w życiu każdego z nas?”. Zapoznamy się  z zabawkami, którymi bawili się dawniej  Dziadkowie oraz wykonamy  drzewo genealogiczne. Z okazji  Święta naszych Babć i Dziadków  przygotujemy dla nich   upominek oraz zaprosimy ich  na przygotowane przez nas przedstawienie. W toku zabaw dydaktycznych będziemy również  wykonywać ćwiczenia słownikowe,  rozwijające sprawność grafomotoryczną oraz porównywać ciężar  z wykorzystaniem  wagi szalkowej.

W kolejnym tygodniu będziemy  słuchać utworów literackich poświęconych zdrowemu odżywianiu. Wykonamy  mapę pojęciową „Zasady zdrowego stylu życia” oraz spróbujemy w zespołach ułożyć  zdrowe jadłospisy. Będziemy rozwiązywać  i tworzyć  zagadki słowne związanych z tematem „Zima”. Porozmawiamy o sportach i zimowych zabawach oraz przypomnimy sobie zasady zachowania bezpieczeństwa zimą. Wysłuchamy wiersz „Zęby” oraz utrwalimy sobie prawidłowy sposób  mycia zębów. Zapoznamy  z zapisem drukowanej i pisanej litery „P,p” oraz w  toku zabaw dydaktycznych będziemy porównywać liczebność  za pomocą znaków matematycznych <,>, = . Nauczymy się również piosenki  „Mróz, mróz” oraz zabawimy się  przy niej   wykorzystując  instrumenty  perkusyjne.

W ostatnim tygodniu wyjaśnimy  pojęcie „Pracowity jak mrówka” oraz wysłuchamy informacji  nt. życia  mrówek i pająków. Będziemy oglądać ilustracje zwierząt oraz  analizować budowę ich ciała i  wyszukiwać różnice. W toku zabawy dydaktycznej porozmawiamy o swoich mocnych stronach, a w „Kąciku ciekawej książki” wysłuchamy utworów literackich poświęconych ludzkim przywarom. Wysłuchamy  opowiadania „Żółw i zając” oraz porozmawiamy nt. „Jeśli nie spróbujesz, to się nie nauczysz”.  Zapoznamy się z postacią  Janka Meli, który jest przykładem wiary we własne siły. Podczas  zabawy   dydaktycznej  porozmawiamy  o   różnych formach  spędzania czasu i odpowiemy na pytanie: „Co to znaczy czas stracony i czas dobrze wykorzystany?”. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „R, r”. Z  poznanych liter będziemy  czytać wyrazy i zdania. Będziemy doskonalić percepcję wzrokową, określając  strony lewą  i prawą.   Nauczymy się  piosenki „A jak będę dorosła” oraz wykonamy pracę plastyczną „Wesoły żółwik”.

Grudzień

Tematy kompleksowe:

 • „Zgoda wszystkim potrzebna”
 • „Już niedługo Święta”
 • „Tradycje świąteczne”
 • „Zimowy czas-zimowe zabawy”

W pierwszym tygodniu grudnia wysłuchamy opowiadania  „O Wściekłym Królu i Zawziętym Rycerzu” oraz  ocenimy postępowanie bohaterów. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „y”. Utrwalimy znajomość figur geometrycznych – koło, kwadrat, prostokąt, trójkąt. Podczas zabawy  „Który wagonik” zapoznamy się z obrazem graficznym liczby 8 . W trakcie zabawy „Gdzie mieszkasz?” utrwalimy znajomość swojego adresu zamieszkania. W tym tygodniu pojedziemy na wycieczkę na „Lotnisko Chopina”- spotkamy się  z pracownikami lotniska,  przejdziemy  odprawę  graniczną i zwiedzimy lotnisko.

W drugim tygodniu grudnia wysłuchamy opowiadania „Kartki świąteczne”, będziemy rozmawiać w jaki sposób wysyłamy kartki oraz zwrócimy uwagę, że niektóre kartki należy wysyłać  w kopercie. Ułożymy historyjkę obrazkową „Droga listu”- podczas opowiadania historyjki będziemy używać słów: najpierw, na początku, na końcu, później itp. Podczas zabawy „Zgaduj-zgadula” będziemy rozwiązywać zagadki związane ze Świętami Bożego Narodzenia. Pojedziemy  na wycieczkę do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego i weźmiemy udział   w warsztatach kulinarnych-przygotujemy pierniki.

W kolejnym tygodniu porozmawiamy o tradycjach związanych z Wigilią i Świętami Bożego Narodzenia. Wysłuchamy wiersza „Przed Wigilią”- wyjaśnimy  zwyczaj stawiania dodatkowego nakrycia na stole. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „b” oraz z zapisem drukowanej i pisanej litery „b,B”. Podczas zabawy z kolorowymi paskami papieru będziemy porównywać ich długość, układać od najkrótszego do najdłuższego i odwrotnie. Zapoznamy się z obrazem graficznym liczby 9.  Wysłuchamy  opowiadania „Śpiewająca choinka”- utrwalimy nazwy zwierząt leśnych oraz porozmawiamy w jaki sposób należy pomagać zwierzętom zimą. Spotkamy się z  Mikołajem.

W ostatnim tygodniu porozmawiamy na temat  minionych Świąt Bożego Narodzenia,  będziemy dzielić się swoimi wrażeniami, spostrzeżeniami i przeżyciami. Podczas zabawy „Kolorowe koła” będziemy przeliczać w zakresie 9. Oglądając  ilustrację „Zima”- opiszemy charakterystyczne cechy tej pory roku . Wysłuchamy opowiadania „O Nowym Roku i Młynarzu Sylwestrze” oraz porozmawiamy  o przygotowaniach do Sylwestra i powitania Nowego Roku 2018.

Listopad

Tematy kompleksowe:

 • „Jestem małym Europejczykiem”
 • „Jesienne eksperymenty”
 • „Zwierzęta jesienią”
 • „Szanujmy się wzajemnie”
 • „Moje zainteresowania”

W pierwszym tygodniu listopada przypomnimy sobie  nazwę kraju, w którym mieszkamy oraz symbole narodowe: godło, hymn i flagę. Wykonamy pracę plastyczną „Godło” malując kontur kłębuszkami waty. W toku zabawy dydaktycznej „Z biegiem Wisły” będziemy podróżować przez najważniejsze miasta nad Wisłą. Nauczymy się piosenki „Nasza Wisła” oraz będziemy grać na instrumentach perkusyjnych. Wyjaśnimy  pojęcie „Europa” i utworzymy wspólnie gazetkę o krajach Unii Europejskiej. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „ L, l ” oraz z obrazem graficznym liczby „5”. W piątek pojedziemy na wycieczkę na Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan i zapalimy znicze.

W drugim tygodniu będziemy rozmawiać nt. „Do czego jest nam potrzebny wiatr?”. Wykonamy wiatraczki  z papieru i ozdobimy  je wg własnego pomysłu. Wysłuchamy opowiadania „Jedna srebrna kropla”, porozmawiamy nt. obiegu wody w przyrodzie oraz podamy  przykłady  występowania wody w przyrodzie. Będziemy też szukać odpowiedzi na pytanie problemowe: „Woda to nasz skarb – jak o niego dbać ?” Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „U,u”. W toku zabaw matematycznych będziemy przekładać jeden rytm na drugi i ustalać równoliczność zbiorów poprzez liczenie. Poznamy również  tekst i melodię piosenki „Jesienny deszcz”.

Trzeci tydzień poświęcony będzie zwierzętom leśnym. Będziemy oglądać albumy, encyklopedie i atlasy  z ptakami. Dowiemy się dlaczego niektóre  ptaki odlatują na zimę  z naszego kraju i dokąd lecą. Będziemy układać  zagadki słowne o zwierzętach leśnych i nazywać  zwierzęta  zasypiające na zimę. We wtorek zapoznamy się z legendą o Św. Marcinie  i tradycją wypieku „Rogali Świętomarcińskich ” oraz pojedziemy na wycieczkę  do Zespołu  Szkół Przemysłu Spożywczego i weźmiemy udział w warsztatach kulinarnych. W toku zabaw dydaktycznych będziemy wykonywać ćwiczenia  rozwijające sprawność manualną i  ćwiczenia oparte na percepcji słuchowej. Będziemy porównywać obiekty pod względem  wielkości i   szeregować od najmniejszego do największego i największego do najmniejszego. Wykonamy również pracę plastyczną: „Jeża” z masy solnej.

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o dobrych manierach. Wysłuchamy wiersza „Zły humorek” i będziemy klasyfikować emocje na pozytywne i negatywne. Porozmawiamy również o sposobach radzenia sobie ze złością . W toku zabawy będziemy budować kreatywne opowiadanie na temat: „Gdybym była królową, gdybym był królem…” Wykonamy wspólnie mapę  mentalną:„Szacunek – zawsze i wszędzie” oraz wykonamy pracę plastyczną „Drzewo naszych życzeń”.  Wysłuchamy wiersza A.Fredry „Paweł i Gaweł” i dokonamy analizy zachowania bohaterów, omawiając przysłowie:„Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe”. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „K,k” i  obrazem graficznym liczby „7”. Nauczymy się również układu tanecznego „Szewczyk”.

W ostatnim tygodniu będziemy rozmawiać o dinozaurach i baśniowych smokach. Wysłuchamy wiersza „Księżyc i ja”; zapoznamy się  z postacią Mikołaja Kopernika i  dowiemy się trochę  nt. faz Księżyca, Układu Słonecznego,  konstelacji i  podróży kosmicznych. Wysłuchamy opowiadania „Odarpi syn Egigwy” i będziemy rozmawiać nt. życia mieszkańców  Grenlandii oraz rozwiązywać zagadki o zwierzętach polarnych. Wykonamy „Rakietę”- zespołową pracę plastyczną, z wykorzystaniem plastikowych butelek. Zapoznamy się z zapisem drukowanej i pisanej litery „D,d”, a podczas układania kompozycji z mozaiki geometrycznej utrwalimy znajomość figur takich jak: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt. Nauczymy się też piosenki „Domowa piosenka”.

Październik

 Tematy kompleksowe:

 • „Opowieści złotej jesieni”
 • „Owoce, jarzynki – kolorowe witaminki”
 • „Jesienne spacery”
 • „Piękno jest wszędzie”

W pierwszym tygdniu października będziemy rozmawiać o atrybutach jesieni. Poznamy różne gatunki drzew i ich owoce. Spróbujemy rozpoznać drzewa po ich liściach. Będziemy rozmawiać także o tym, jak prawidłowo należy zachowywać się w parku i w lesie. Odpowiemy na pytanie „Dlaczego należy dbać i chronić przyrodę?” Będziemy rozmawiać o zjawiskach pogodowych charakterystycznych dla jesieni. Nauczymy się  śpiewać piosenkę „Watr jesienny”. Dowiemy się, które zwierzęta zasypiają na zimę. Poznamy obraz graficzny liczby „3”. Będziemy także kodować rytmy na kartce papieru w postaci szlaczka.

Drugi tydzień października poświęcimy warzywom i owocom. Dokonamy klasyfikacji owoców ze względu na ich pochodzenie, dzieląc je na krajowe i egzotyczne. Będziemy próbować i opisywać owoce – poznamy ich budowę. Poznamy także etapy rozwoju oraz owocowania drzew na podstawie jabłoni. Omówimy piramidę żywieniową oraz wskażemy produkty, które są zdrowe. Uruchomimy naszą wyobraźnie, tworząc figurki z owoców i warzyw. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „i”. Poznamy tekst i melodię piosenki „Owocowy blues”. Będziemy także porównywać wagę warzyw i owoców.

Tematyka jesienna nie opuści nas również w kolejnym tygodniu. Zapoznamy się z różnymi rodzajami drzew iglastych i liściastych i będziemy wskazywać różnice między nimi. Wykonamy eksperyment, który uświadomi nam, jak drzewa rozsiewają swoje nasiona. Będziemy oglądać i opisywać jesienne pejzaże. Namalujemy także farbami piękne jesienne liście. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „m”. Będziemy próbować pisać litery „M. m” oraz szlaczki literopodobne po śladzie. Będziemy porównywać dary jesieni pod względem długości i wielkości. Zapoznamy się również z obrazem graficznym liczby „4’.

W ostatnim tygodniu października rozmawiać będziemy o wartościach estetycznych. Dowiemy się, dlaczego rzeczy mają wartość osobistą, a nie materialną. Stworzymy mapę pojęciową tego „Co jest w nas piękne”. Namalujemy swojego „Najlepszego przyjaciela”. Dowiemy się, jak należy dbać o psy i nauczymy się śpiewać piosenkę „Pies na medal”. Na podstawie bajki „Brzydkie kaczątko” wyjaśnimy znaczenie stwierdzenia „Inny, nie znaczy gorszy”. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „t”. Będziemy ćwiczyć orientację przestrzenną oraz umiejętność rozróżniania strony prawej i lewej. Wykonamy miasto z papieru, porównując jego budynki pod względem wielkości i długości.

Wrzesień

Tematy kompleksowe:

 • „Razem w pracy i zabawie”
 • „Letnie wspomnienia”
 • „W zdrowym ciele zdrowy duch-ćwicz za dwóch”- bezpieczeństwo najważniejsze
 • „Przyjacielem być-przyjaciela mieć”

Po wakacyjnej przerwie spotykamy się ponownie w przedszkolu. Zapoznamy się z nowymi koleżankami i kolegami. Wysłuchamy opowiadania „Witaj przedszkole”oraz „Czarodziejskie słowa”. Nauczymy się piosenki „Podajmy sobie ręce”. Ponadto podczas zabawy „Co słyszysz?” będziemy wyróżniać głoski w nagłosie i wygłosie.

W drugim tygodniu września będziemy wspominać nasze wakacyjne podróże. Omówimy ilustracje przedstawiające: morze, góry, jezioro-wskażemy miejsca na mapie. Wysłuchamy opowiadania „Muszka w bursztynie”- spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Gdzie możemy spotkać bursztyny i do czego są wykorzystywane”. Podczas układania kompozycji z mozaiki geometrycznej utrwalimy znajomość figur: koło, prostokąt, kwadrat, trójkąt.

W kolejnym tygodniu przyłączymy się do obchodów Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka. Zapoznamy się z różnymi dyscyplinami sportowymi oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie „Jak bezpiecznie uprawiać sport?”- burza mózgów. Ponadto zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „o” oraz przeprowadzimy analizę  i syntezę głoskową wyrazów „oko”, „okno”, „owoce”, „Ola”.

W ostatnim tygodniu września porozmawiamy na temat „Jak dobrze mieć przyjaciela”. Wysłuchamy wiersza „Wędrować razem najlepiej”- podczas rozmowy na temat wiersza postaramy się dostrzec znaczenie tolerancji  w relacjach z innymi ludźmi. Zapoznamy się z graficznym obrazem głoski „a” oraz przeprowadzimy analizę i syntezę głoskową wyrazów „Ala”, „aparat”. Wykonamy instrumenty muzyczne z surowców wtórnych wg. pomysłu dzieci.