Leśne Duszki

Pedagodzy specjalni:

 • Beata Dutkiewicz
 • Lucyna Pograniczna
 • Anna Zgoła

Pomoc nauczyciela:

 • Ewa Lubczyńska

Rok szkolny 2018 / 2019: 

Cele ogólne na luty:

Rozwijanie umiejętności porozumiewania się;

Doskonalenie umiejętności samoobsługowych

Rozwijanie sprawności fizycznej

Zachęcanie do wspólnego tańca.

Usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego

Rozwijanie umiejętności zabawy z rówieśnikami

Nawiązywanie kontaktu z nauczycielem

Rozwijanie zainteresowań technikami plastycznymi

Rozwijanie umiejętności matematycznych

Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania nauczyciela

Motywowanie do wypowiadania się w różnych technikach

Cele ogólne na styczeń:

 1. Wiwat Nowy Rok!
 2. Zima biała i wesoła.
 3. Kochana babcia i dziadziuś.
 4. Figury geometryczne.

Pierwszy tydzień stycznia upłynie nam na wspominaniu czasu świąt i Nowego Roku spędzanego w domu z najbliższymi.

W kolejnym tygodniu stycznia będziemy prowadzić obserwację zjawisk atmosferycznych charakterystycznych o tej porze roku (śnieg, lód, mróz, wiatr). Poznamy piosenki o tematyce zimowej pt„ Kiedy zimą śnieżek prószy”, „Tupu, tup”. Wykonamy różne prace plastyczne o tematyce zimowej, szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe trzymanie pędzla i nożyczek.

W trzecim tygodniu stycznia przygotowujemy się do uroczystości Dnia Babci i Dziadka. Omówimy temat mój dom rodzinny- obejrzymy fotografie rodzinne przedstawiające członków najbliższej rodziny. Przygotujemy również laurki dla babci i dziadka, które wręczymy dziadkom w dniu ich święta.

W ostatnim tygodniu zapoznamy się z podstawowymi figurami geometrycznymi. Pobawimy się figurami podczas zabaw ruchowych, plastycznych i poznawczych. Będziemy porównywać pod względem wielkości zabawki, przedmioty z najbliższego otoczenia, figury geometryczne, określimy, które są duże, a które małe.

Cele ogólne na grudzień:       

– Doskonalenie umiejętności samoobsługowych
– Rozwijanie sprawności fizycznej
       
– Rozwijanie umiejętności zabawy z rówieśnikami
       
– Doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania nauczyciela
– Usprawnianie aparatu artykulacyjnego i oddechowego
– Doskonalenie pracy z różnym materiałem plastycznym
– Rozwijanie umiejętności matematycznych
– Wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego i biernego związanego ze świętami Bożego narodzenia. 

Tematy kompleksowe na listopad: 

 1. Jesienna szaruga.
 2. Dbamy o zdrowie.
 3. Wszyscy przygotowują się do zimy.
 4. Wróżby andrzejkowe.

W pierwszym tygodniu dowiemy się jakie zmiany zachodzą w przyrodzie jesienią. Będziemy bawić się w różne zabawy z wodą. Wszystkimi zmysłami zapoznamy się ze zjawiskami zachodzącymi jesienią ( wiatr, woda, zimno, ciepło). Nauczymy się piosenek o „ Brązowym kasztanku” i „ Woda”.

W drugim tygodniu będziemy podejmować działania zmierzające do prowadzenia zdrowego trybu życia. Odpowiednio dobierzemy odzież, będziemy zjadać wszystkie posiłki oraz będziemy dużo bawić się i ćwiczyć.

W kolejnym tygodniu poznamy różne zwierzęta, które przygotowują się do przyjścia zimy. Obejrzymy ilustracje przedstawiające zwierzęta, postaramy się rozpoznać te zwierzęta, wskazać je na ilustracji, określić ich kolor, a także nazwać. Dowiemy się również, co zwierzęta jedzą, aby przetrwać zimę.

W ostatnim tygodniu będziemy przygotowywać się do andrzejek. Weźmiemy udział w przedszkolnej zabawie andrzejkowej.

Tematy kompleksowe na wrzesień|:

 1. Nasze przedszkole- o zachowaniu w łazience i szatni.

 2. Przedszkolaczek mały- duży, wie do czego łyżka służy.

 3. Jesienią sady się rumienią.

 4. Owoce z bliska i daleka.

Po wakacyjnej przerwie spotykamy się ponownie w naszym przedszkolu. Zapoznamy się z nowymi kolegami i koleżankami. Poznamy nasze nowe znaczki oraz miejsca przy stolikach. Przypomnimy sobie zasady obowiązujące w grupie i na terenie przedszkola. Nauczymy się nowych piosenek: „ Skarby przedszkolaka” i „ Jabłko i gruszka”.

W miesiącu wrześniu będziemy zajmować się tematyką obejmującą owoce rosnące w naszym kraju oraz owoce egzotyczne. Poznamy pojęcie duży- mały. Będziemy przeliczać owoce, dopasowywać, porównywać, układać, malować, wyklejać i wycinać. Przygotujemy również zdrową sałatkę owocową.