Język Angielski

Propozycje dydaktyczne na czerwiec

Grupa „Jagódki”

Temat: „Hygienie”

1. Zwroty:

How are you? – I am ok / good / I am not good / I am not ok

What is your name? – My name is …

What is your favourite colour / toy / fruit ? – My favourite colour / toy / fruit is …

2. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Wash your hands”

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

3. Higiena – polecenia:

– Time to wash your hands – czas byś umył / umyła swoje ręce

– Wash your hands (with soap) – umyj ręce (mydłem)

– Rub your hands – pocieraj jedną dłonią o drugą

– Dry your hands (with a paper towel) – wysusz ręce (papierowym ręcznikiem)

– Shake your hands – potrząśnij swoimi rączkami

4. Higiena – przymiotniki:

– Wet hands – mokre ręce

– Clean hands – czyste ręce

– Dirty hands – brudne ręce

5. Higiena – rzeczowniki:

– water – woda

– hands – ręce

– paper towel – papierowy ręcznik

– soap – mydło

6. Zabawa ‘Simon says” – jedna osoba zostaje Simonem i wydaje pozostałym uczestnikom zabawy polecenia typu: wash your hands / dry your hands itp.

7. Zabawa „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy’ – wybrana osoba odwraca się do reszty plecami i głośno mówi:

Red light,

Green light,

1,2,3.

Pozostałe osoby biegną w stronę Baby Jagi wtedy, gdy na nie nie patrzy. Wszyscy muszą się zatrzymać w porę – ponieważ na koniec formułki Baba Jaga odwraca się i sprawdza czy ktoś się porusza. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do Baby Jagi.

Grupa „Elfy”

Temat: Hygienie

Revision – powtórka z kolorów:

blue – niebieski             red – czerwony

pink – różowy               purple – fioletowy

yellow – żółty               green – zielony

brown – brązowy         black – czarny

white -biały

Oglądanie filmu „Colours” by „English singsing”

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

Revision – powtórka słownictwa wiosennego:

sstork – bocian                ladybug / ladybird – biedronka

butterfly – motyl             flowers – kwiaty / flower – kwiat

grass – trawa                   sun – słońce

Zwroty i wyrażenia:

It is … a butterfly?

Is it a stork ? – Yes it is … / No, it is not …

What can you see ? – I can see a flower

Zwroty:

How are you? – I am ok / good / I am not good / I am not ok

What is your name? – My name is …

What is your favourite colour / toy / fruit ? – My favourite colour / toy / fruit is …

Higiena”

 Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Wash your hands”

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

Higiena – polecenia:

– Time to wash your hands – czas byś umył / umyła swoje ręce

– Wash your hands (with soap) – umyj ręce (mydłem)

– Rub your hands – pocieraj jedną dłonią o drugą

– Dry your hands (with a paper towel) – wysusz ręce (papierowym ręcznikiem)

– Shake your hands – potrząśnij swoimi rączkami

Higiena – przymiotniki:

– Wet hands – mokre ręce

– Clean hands – czyste ręce

– Dirty hands – brudne ręce

Higiena – rzeczowniki:

– water – woda

– hands – ręce

– paper towel – papierowy ręcznik

– soap – mydło

 • Zabawa „I spy with my little eye” – osoba prowadząca wybiera sobie przedmiot w danym kolorze z otoczenia i mówi głośno – I spy with my little eye … something green / blue itp.
 • Zabawa ‘Simon says” – jedna osoba zostaje Simonem i wydaje pozostałym uczestnikom zabawy polecenia typu: wash your hands / dry your hands itp.
 • Zabawa „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy’ – wybrana osoba odwraca się do reszty plecami i głośno mówi:

Red light,

Green light,

1,2,3.

Pozostałe osoby biegną w stronę Baby Jagi wtedy, gdy na nie nie patrzy. Wszyscy muszą się zatrzymać w porę – ponieważ na koniec formułki Baba Jaga odwraca się i sprawdza czy ktoś się porusza. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do Baby Jagi.

Grupa „Muchomorki”

Temat: „Hygienie”

Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Wash your hands”

https://www.youtube.com/watch?v=dDHJW4r3elE

Higiena – polecenia:

– Time to wash your hands – czas byś umył / umyła swoje ręce

– Wash your hands (with soap) – umyj ręce (mydłem)

– Rub your hands – pocieraj jedną dłonią o drugą

– Dry your hands (with a paper towel) – wysusz ręce (papierowym ręcznikiem)

– Shake your hands – potrząśnij swoimi rączkami

Higiena – rzeczowniki:

– water – woda

– hands – ręce

– paper towel – papierowy ręcznik

– soap – mydło

 Zabawa ‘Simon says” – jedna osoba zostaje Simonem i wydaje pozostałym uczestnikom zabawy polecenia typu: wash your hands / dry your hands itp.

Zabawa „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy’ – wybrana osoba odwraca się do reszty plecami i głośno mówi:

Red light,

Green light,

1,2,3.

Pozostałe osoby biegną w stronę Baby Jagi wtedy, gdy na nie nie patrzy. Wszyscy muszą się zatrzymać w porę – ponieważ na koniec formułki Baba Jaga odwraca się i sprawdza czy ktoś się porusza. Wygrywa osoba, która jako pierwsza dotrze do Baby Jagi.

Grupa „Świetliki”

Summer – Lato

to swim – pływać to bike – jeździć na rowerze

to surf – surfować to hike – chodzić po górach

to read – czytać to camp – biwakować

to play – grać to dance – tańczyć

Means of transport – Środki transportu

https://www.youtube.com/watch?v=mMo8cWHXlck

car – samochód plane – samolot

boat – łódź train – pociąg

bike – rower motorbike – motor

tram – tramwaj sea – morze

road – droga tracks – tory

sky – niebo

Zwroty i wyrażenia:

What do you like to do in the summer? – Co lubisz robić latem?

I like to swim – Lubie pływać

Let’s be planes

https://www.youtube.com/watch?v=YU8VOhXpLi0

Let’s sing a song about planes, boats, trains and cars.
Here we go!

Now let’s be planes, planes, planes flying through the sky.
Planes, planes, planes flying through the sky.
Here we go!

Now let’s be boats, boats, boats floating on the sea.
Boats, boats, boats floating on the sea.
Watch out!

Now let’s be trains, trains, trains rolling down the track.
Trains, trains, trains rolling down the track.
Choo choo! Yeah!

Now let’s be cars, cars, cars driving down the road.
Cars, cars, cars driving down the road.
Follow me!

Look out!
Slow down!

Summer song

https://www.youtube.com/watch?v=mVhh0oATqBI

What do you like to do in the summer?

In the Summer? X2

I like to swim

I like to bike

I like to surf

I like to hike

What do you like to do…

I like to read

I like to camp

I like to play

I like to dance

What do you like to do …

Swim, bike, surf, hike,

Read, camp. play, dance

What do you like to do…

Grupa „Skrzaty Leśne”

Means of transport – Środki transportu

https://www.youtube.com/watch?v=nGgDV3QZcMg

car – samochód plane – samolot boat – łódź

train – pociąg bike – rower motorbike – motor

bus – autobus wheels – koła horn – klakson

door – drzwi wipers – wyieraczki people – ludzie

babies – dzieci mommies – mamusie daddies – tatusiowie

Zwroty i wyrażenia:

What do you like to do in the summer? – Co lubisz robić latem?

I like to swim – Lubie pływać

go round and round – kręcą się

open and shut – otwierają się, zamykają się

up and down – w górę i w dół

The wheels on the bus

https://www.youtube.com/watch?v=GzrjwOQpAl0

The wheels on the bus go round and round. Round and round. Round and round.
The wheels on the bus go round and round. Round and round.

The door on the bus goes open and shut. Open and shut. Open and shut.
The door on the bus goes open and shut. Open and shut.

The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish. Swish swish swish.
The wipers on the bus go swish swish swish. Swish swish swish.

The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep. Beep beep beep.
The horn on the bus goes beep beep beep. Beep beep beep.

The people on the bus go up and down.
Up and down. Up and down.
The people on the bus go up and down. Up and down.

The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah. Wah wah wah.
The babies on the bus go wah wah wah. Wah wah wah.

The mommies on the bus go, „Shhh shhh shhh.” „Shhh shhh shhh. Shhh shhh shhh.”
The daddies on the bus go, „Shhh shhh shhh.

Driving in my car

https://www.youtube.com/watch?v=BdrZWu2dZ4c

Driving in my car.
Vroom vroom vroom.
Driving in my car.
Vroom vroom vroom.
Driving very fast.
Vroom vroom vroom.
Driving very slow.
Vroom vroom vroom.
I like driving.
Driving in my car.

Riding on my bike.
Pedal pedal pedal.
Riding on my bike.
Pedal pedal pedal.
Riding very fast
Pedal pedal pedal.
Riding very slow
Pedal pedal pedal.
I like riding,
Riding on my bike

Rowing in my boat,
Splash splash splash,
Rowing in my boat,
Splash splash splash,
Rowing very fast
Splash splash splash,
Rowing very slow.
Splash splash splash.
I like rowing.
Rowing in my boat.

Riding on my train.
Choo, choo, choo.

Riding on my train.
Choo, choo, choo.
Riding very fast.
Choo, choo, choo.
Riding very slow.
Choo, choo, choo.
I like riding.
Riding on my train.

Flying in my airplane.
Whoosh whoosh.
Flying in my airplane.
Whoosh whoosh.
Flying very high.
Whoosh whoosh.
Flying very low.
Whoosh whoosh.
I like flying.
Flying in my airplane.

Grupa „Krasnoludki”

Animals – Zwierzęta

dog – pies                                    cat – kot

mouse – mysz                             bird – ptak

fish – ryba                                   bunny – króliczek

frog – żaba                                  lion – lew

https://www.youtube.com/watch?v=JEnYaBvob3k

Zwroty i wyrażenia:

I have a dog – Mam psa

What i sit? – Co to jest?

It’s a cat – To jestkot

My Pet, My Buddy

https://www.youtube.com/watch?v=jw4xjl_j-UY

Lovey-dovey lovey-dovey
Kiss my pet.
Lovey-dovey lovey-dovey
Kiss my pet.

I have a doggy, doggy, doggy, doggy.
Her name is Dolly.
I love my doggy.
I love Dolly.

I have a birdie, birdie, birdie, birdie.
Her name is Brody.
I love my birdie, Brody.

I’m so happy, so very happy.

Whenever I’m together with my pet.
I’m so happy, so very happy.
Whenever I’m together with my pet.

I have a kitten, kitten, kitten, kitten.
Her name is Kitty.
I love my kitten.
I love Kitty.

I have a bunny, bunny, bunny, bunny.
Her name is Buffy.
I love my bunny, Buffy.

I have a pet

https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Do you have a pet?
Yes, I have a dog.
I have a pet.
He is a dog.
And he says, “Woof, woof, woof, woof, woof. Woof woof.”

I have a cat.
I have a pet.
She is a cat.
And she says, “Meow, meow, meow, meow, meow. Meow meow.”

I have a mouse.
I have a pet.
He is a mouse.
And he says, “Squeak, squeak, squeak, squeak, squeak. Squeak squeak.”

Woof woof.
Meow meow.
Squeak squeak.

I have a bird.
I have a pet.
He is a bird.
And he says, “Tweet, tweet, tweet, tweet, tweet. Tweet tweet.”

I have a fish.
I have a pet.
She is a fish.
And she says, “Glub, glub, glub, glub, glub. Glub glub.”

I have a lion.

A lion?!
I have a pet.
He is a lion.
And he says, “Roar, roar, roar, roar, roar. Roar roar.”

Tweet tweet.
Glub glub.
ROAR!

Założenia dydaktyczne na miesiąc maj

Grupa „Krasnoludki”

Family – Rodzina

baby – dziecko    mama – mama

papa – tata         grandma – babcia

grandpa – dziadek

https://www.youtube.com/watch?v=O5oeOrfvlkY

Zwroty i wyrażenia:

Where are you? – Gdzie jesteś?

Here I am – Tutaj jestem

How do you do? – Jak się masz?

The Finger Famly

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

https://www.youtube.com/watch?v=1RMvYzY8gC8

Baby Shark Song

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo….

Bye bye sharks.

https://www.youtube.com/watch?v=8ljHzljQrY8

Grupa „Skrzaty Leśne”

Family – Rodzina

baby – dziecko    mama – mama

papa – tata         grandma – babcia

grandpa – dziadek

https://www.youtube.com/watch?v=O5oeOrfvlkY

Zwroty i wyrażenia:

Where are you? – Gdzie jesteś?

Here I am – Tutaj jestem

How do you do? – Jak się masz?

I love my mummy – Kocham moja mamusię

reading with mummy – czytanie z mamusią

riding with daddy – jazda na rowerze z tatusiem

grandma and grandpa love to cook – babcia i dziadek uwielbijaą gotować

baseball with brother – gra w baseball z bratem

dancing with sister – taniec z siostrą

The Finger Famly

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

https://www.youtube.com/watch?v=1RMvYzY8gC8

Baby Shark Song

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo….

Bye bye sharks.

https://www.youtube.com/watch?v=8ljHzljQrY8

„Family”

Family
Family
Family
We are family.

Mommy and daddy.
Brother and sister.
Grandma Grandpa.
One big family.

Reading with mommy.
Riding with daddy.
Grandma, grandpa love to cook.

Baseball with brother.
Dancing with sister.
You can count on me.
We are family.

Mommy and daddy.
Brother and sister.
Grandma Grandpa.
One big family.

Family
Family
Family
We are family.

https://www.youtube.com/watch?v=Te2M7oYFQgA

Grupa „Świetliki”

Family – Rodzina

baby – dziecko brother – brat

daddy – tata sister – siostra

mummy – mama

https://www.youtube.com/watch?v=O5oeOrfvlkY

Professions – Zawody

teacher – nauczycel

police officer – policjant

pilot – pilot

gardener – ogrodnik

train driver – maszynista

firefighter – strażak

office worker – pracownik biurowy

chef – kucharz

doctor – ekarz

dentist – dentysta

carpenter – stolarz

Zwroty i wyrażenia:

What do you want to be? – Kim chcesz zostać?

I want to be… – Chcę zostać

What do you do? – Czym się zajmujesz?

I’am a gardener – Jestem ogrodnikiem

Where are you? – Gdzie jesteś?

Here I am – Tutaj jestem

How do you do? – Jak się masz?

Steve and Maggie – Jobs for kids

 https://www.youtube.com/watch?v=v-HZNelHoLk

The Finger Famly

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

https://www.youtube.com/watch?v=1RMvYzY8gC8

Jobs song

What do you do?

I’m a teacher

I’m a teacher

I’m a teacher

What do you do?

I’m a teacher

Everybody say your ABC

A… B… C… D… E…

What do you do?

I’m a doctor x 4

What do you do?

I’m a doctor x 4

Everybody listen to your heart beat

What do you do?

I’m a dentist x 4

What do you do?

I’m a dentist x 4

Everybody brush, brush, brush your teeth

What do you do?

I’m a carpenter x 4

What do you do?

I’m a carpenter x 4

Everybody bung your hammer

https://www.youtube.com/watch?v=ckKQclquAXU

Grupa „Jagódki” 

1. Revision – powtórka:

„Mystery box”- https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik

Head, shoulders, knees, toes” – https://www.youtube.com/watch?v=RuqvGiZi0qg

One little finger” – https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

2. Kalendarz pogody „What is the weather like?” uzupełnianie kalendarza pogody. Karty obrazkowe do pobrania poniżej:

https://panimonia.pl/2016/07/29/pogoda-obrazki-oraz-plansza-do-pobrania/

Posługiwanie się wyrażeniami:

it`s sunny – jest słonecznie it`s cloudy – jest pochmuro

it`s windy – jest wietrznie it`s rainy – pada deszcz

it`s partly cloudy – częściowe zachmurzenie it`s snowy – pada śnieg

it`s stormy – jest burzowo it`s foggy – jest mgliście

it`s cold – jest zimno / it`s hot – jest gorąco

3. Rozwiązywanie zagadek słuchowych pt. „What is the weather like?”

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

4. Oglądanie filmu „Bugs” by English Singsing

https://www.youtube.com/watch?v=tksBMUzZUAs

5. Słownictwo:

 • bee – pszczoła / wasp – osa

 • butterfly – motyl

 • caterpillar – gąsienica

 • cricket – świerszcz

 • mosquito – komar

 • fly – mucha

 • ladybug / ladybird – biedronka

 • grasshopper – konik polny

 • dragonfly – ważka

 • dodatkowo spider – pająk ( pamiętajmy, że nie należy do grupy owadów )

6. Zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki pt. „Bugs on tne rugs”

https://www.youtube.com/watch?v=Opkmz_klEJI

 • fly – mucha

 • ant – mrówka

 • louse – wesz

 • gnat – komar

 • beetle – żuk

 • moth – ćma

 • spider – pajk

– there is – jest, znajduje się

– in the sky – na niebie

– on the plant – na roślince

– in the house – w domu

– on the mat – na macie

– drinking cider – pije napój jabłkowy

– in the broth – w rosole

– on the needle – na igle

– on the rug – na dywanie

7. Zabawa „Simon says”  – Jedna osoba jest „Simonem” i prosi domowników o wykonanie danych czynności: Bank zwrotów: jump, hop, swim, walk, run, fly, dance itp.

8. Zabawa „Spin the bottle” – Rozkładamy na środku dywanu karty obrazkowe i kręcimy kręglem. Zadaniem dzieci jest nazwanie w języku angielskim słówka, które wskaże w danym momencie kręgiel.

Grupa „Muchomorki”

1. Kalendarz pogody „What is the weather like?” uzupełnianie kalendarza pogody. Karty obrazkowe do pobrania poniżej:

https://panimonia.pl/2016/07/29/pogoda-obrazki-oraz-plansza-do-pobrania/

Posługiwanie się wyrażeniami:

it`s sunny – jest słonecznie    it`s cloudy – jest pochmuro

it`s windy – jest wietrznie       it`s rainy – pada deszcz

it`s stormy – jest burzowo      it`s snowy – pada śnieg

2. Rozwiązywanie zagadek słuchowych pt. „What is the weather like?”

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

3. Revision – powtórka kolorów: 

 • blue – niebieski          red – czerwony

 • pink – różowy             purple – fioletowy

 • yellow – żółty              green – zielony

 • brown – brązowy        black – czarny

 • white -biały

4. Oglądanie filmu „Colours” by „English singsing”

https://www.youtube.com/watch?v=ybt2jhCQ3lA

5. Oglądanie filmu „Bugs” by English Singsing

https://www.youtube.com/watch?v=tksBMUzZUAs

6. Słownictwo:

 • bee – pszczoła 

 • butterfly – motyl

 • caterpillar – gąsienica 

 • mosquito – komar

 • fly – mucha

 • ladybug / ladybird – biedronka

 • dodatkowo spider – pająk ( pamiętajmy, że nie należy do grupy owadów )

7. Piosenki:

„Mystery box” – https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik

One little finger” – https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Założenia dydaktyczne na miesiąc maj

Grupa „Elfy”

1. Zwroty:

– How are you? —–  I am ok / good

– What is your name? —– My name is …

– What is your favourite colour / toy / fruit ? —–  My favourite colour / toy / fruit is …

2. Kalendarz pogody „What is the weather like?” uzupełnianie kalendarza pogody. Karty obrazkowe do pobrania poniżej:

https://panimonia.pl/2016/07/29/pogoda-obrazki-oraz-plansza-do-pobrania/

Posługiwanie się wyrażeniami:

it`s sunny – jest słonecznie it`s cloudy – jest pochmuro

it`s windy – jest wietrznie it`s rainy – pada deszcz

it`s partly cloudy – częściowe zachmurzenie it`s snowy – pada śnieg

it`s stormy – jest burzowo it`s foggy – jest mgliście

it`s cold – jest zimno / it`s hot – jest gorąco

3. Rozwiązywanie zagadek słuchowych pt. „What is the weather like?”

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

4. Oglądanie filmu „Bugs” by English Singsing

https://www.youtube.com/watch?v=tksBMUzZUAs

5. Słownictwo:

 • bee – pszczoła / wasp – osa

 • butterfly – motyl

 • caterpillar – gąsienica

 • cricket – świerszcz

 • mosquito – komar

 • fly – mucha

 • ladybug / ladybird – biedronka

 • grasshopper – konik polny

 • dragonfly – ważka

 • dodatkowo spider – pająk ( pamiętajmy, że nie należy do grupy owadów )

6. Zapoznanie dzieci z tekstem i melodią piosenki pt. „Bugs on tne rugs”

https://www.youtube.com/watch?v=Opkmz_klEJI

 • fly – mucha

 • ant – mrówka

 • louse – wesz

 • gnat – komar

 • beetle – żuk

 • moth – ćma

 • spider – pajk

– there is – jest, znajduje się

– in the sky – na niebie

– on the plant – na roślince

– in the house – w domu

– on the mat – na macie

– drinking cider – pije napój jabłkowy

– in the broth – w rosole

– on the needle – na igle

– on the rug – na dywanie

7. Zabawa „I spy with little eye” 

https://simpleplayideas.com/spy-game-spring#_a5y_p=4846584

Zwroty:

– Look – popatrz

– Count – policz

– How many spiders do you see – Ile widzisz pajączków?

– I see – widzę

Zabawa „Simon says”  – Jedna osoba jest „Simonem” i prosi domowników o wykonanie danych czynności: Bank zwrotów: jump, hop, swim, walk, run, fly, dance itp.

Zabawa „Spin the bottle” – Rozkładamy na środku dywanu karty obrazkowe i kręcimy kręglem. Zadaniem dzieci jest nazwanie w języku angielskim słówka, które wskaże w danym momencie kręgiel.


Grupa „Krasnoludki” 

Zagadnienia na kwiecień 

Spring – Wiosna                                  

bunny – królik                       duck – kaczka

flowers – kwiaty                    ladybug – biedronka    

Easter – Wielkanoc

Easter Bunny – Zajączek Wielkanocny

Easter eggs – pisanki

Easter basket – koszyczek wielkanocny

chocolates – czekoladki

cakes – ciasta

Zwroty i wyrażenia:

The Easter Bunny is fat… – Zajączek Wielkanocny jest gruby

flop – machać                        pat – lekko uderzać

hop – podskakiwać              fly – latać                 

over here – tutaj                  over there – tam  

high – wysoko                      low – nisko      

around – doooła                  fast – szybko        

slow – wolno

Piosenka „Ladybug song” 

Fly, fly, fly,

Ladybug fly.

Fly over here,

Fly over there.

They fly up high,

And they fly down low.

Around and around

And around they go

They fly fast,

And they fly slow.

Oh, ladybugs fly.Yodel lady

Yodel lady

Yodel lady

Bug, bug, bug, bug!

Piosenka „Easter Bunny song” 

The Easter Bunny is

fat, fat, fat

His soft little hands go

pat, pat, pat

His soft little ears go

flop, flop, flop

And when he runs, he goes

hop, hop, hop

Grupa „Skrzaty Leśne 

Tematyka na kwiecień:

Spring – Wiosna               rainbow – tęcza

bird – ptak                         butterfly – motyl

bee – pszczoła                  caterpillar – gąsienica

Easter – Wielkanoc

Easter Bunny – Zajączek Wielkanocny

Easter eggs – pisanki

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek

chocolates – czekoladki

chick – pisklę

duckling – kaczątko

lamb – owieczka

lilie – lilie

tulips – tulipany

https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs

Zwroty i wyrażenia:

I can see – Widzę…

I can hear – Słyszę….

I can feel – Czuję…

Spring is here – Nadeszła wiosna

flop your ears– machaj uszami

shake your tail – potrząsaj ogonem

hop – podskakuj

wiggle your nose – poruszaj nosem

fly – latać

over here – tutaj

over there – tam

high – wysoko

low – nisko

around – doooła

fast – szybko

slow – wolno

Piosenka ” The Way the Bunny Hops”

his is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops On Easter day!

This is the way he wiggles his nose, Wiggle. wiggle, wiggle, Wiggle, wiggle, wiggle. This is the way the bunny wiggles his nose On Easter day!

This is the way he flops his ears, Flop, flop, flop, Flop, flop, flop. This is the way he flops his ears On Easter day!

This is the way he shakes his tail, Shake, shake, shake, Shake, shake, shake. This is the way he shakes his tail On Easter day!

This is the way the bunny hops, Hop hop hop, Hop, hop, hop. This is the way the bunny hops On Easter day! On Easter day!

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

Piosenka „Spring is here” 

I can see a rainbow
I can hear the birds
I can feel the sun
Spring is here
I can see the butterflies
I can hear the bees
I can feel the wind
Spring is here
Goodbye winter, hello spring
A new start for everything!
Goodbye snow and hello sun
Let’s go outside and have some fun!
Dance! Oh Yeah!

https://www.youtube.com/watch?v=_ZXdJ46IX0I

Grupa „Świetliki”

Tematyka na kwiecień 

Spring – Wiosna

bird – ptak                            butterfly – motyl

bee – pszczoła                      spring – wiosna

ant – mrówka                       firefly – świetlik

caterpillar – gąsienica       ladybug – biedronka

frog – żaba

Easter – Wielkanoc 

Easter Bunny – Zajączek Wielkanocny

Easter eggs – pisanki

Easter basket – koszyczek wielkanocny

Easter egg hunt – poszukiwanie pisanek

chocolates – czekoladki

chick – pisklę             duckling – kaczątko

lamb – owieczka        lilie – lilie

tulips – tulipany

www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs

Słownictwo dodatkowe:

ears – uszy                     pows – łapy

nose – nos                      tail – ogon

whiskers – wąsy           body – ciało

in – do środka               out – na zewnątrz

around – dookoła         shake – potrząsać

march – marsz              buzz – brzęczeć

blink – migać                creep – pełzać

Piosenka „The Bunny Hokey Pokey” 

https://www.youtube.com/watch?v=X2HL2oR94Sw

Zwroty i wyrażenia:

I can see – Widzę…

I can hear – Słyszę….

I can feel – Czuję…

Spring is here – Nadeszła wiosna

Spring is here – Nadeszła wiosna

How do you think I know? – Jak myślisz skąd wiem?

Do the bird walk – Idź jak ptak

Piosenka „Spring is here” 

www.youtube.com/watch?v=DobrRgD5aOU

Piosenka „Bug`n Roll” 

www.youtube.com/watch?v=7xyXB8_BetQ

Grupy: Elfy i Jagódki

Temat na kwiecień: Easter and Spring 

1. Uzupełnianie kalendarza pogody z pomocą kart obrazkowych.

Posługiwanie się wyrażeniami:

it`s sunny – jest słonecznie                it`s cloudy – jest pochmuro

it`s windy – jest wietrznie                  it`s rainy – pada deszcz 

it`s partly cloudy – częściowe zachmurzenie

it`s snowy – pada śnieg                      it`s stormy – jest burzowo

it`s foggy – jest mgliście                    it`s cold – jest zimno

it`s hot – jest gorąco 

2. Zabawy z piosenką „Ladybug song”

https://www.youtube.com/watch?v=JwaqRYTirkI

słownictwo związane z piosenką:

ladybug – biedronka                    fly – latać

fast – szybko                               slow – wolno

over here – tu                               over there – tam 

around – dookoła                         high – wysoko

low – nisko 

4. Zabawy z piosenką „The way the bunny hops”

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

słownictwo związane z piosenką:

bunny – zajączek                          hop – skakać

wiggle – poruszać                         flop – machać / trzepotać

shake – potrząsać

5. Słownictwo świąteczne:

easter eggs – jajka wielkanocne            bunny – zajączek

chick – kurczaczek                                easter basket – koszyk wielkanocny

cake – ciasto

Zwroty i wyrażenia:

Happy Easter – Wesołych Świąt 

Słownictwo związane z wiosną:

sstork – bocian                   ladybug / ladybird – biedronka

butterfly – motyl               flowers – kwiaty

grass – trawa                     sun – słońce

Zwroty i wyrażenia: 

 • It is … a stork 

 • Is it a stork ? –  Yes it is … / No, it is not … 

 • What can you see ? – I can see a stork … 

7. Zabawa „Step on the picture”

Na początek prezentujemy dzieciom karty obrazkowe, następnie rozkładamy je w różnych częściach pokoju. Po chwili zadajemy polecenie typu: Step on the stork – dzieci wykonują prawidłowo zadanie. 

8. Zabawa „Spin the bottle”

Rozkładamy na środku dywanu karty obrazkowe i kręcimy kręglem. Zadaniem dzieci jest nazwanie w języku angielskim słówka, które wskaże w danym momencie kręgiel.

9. Oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie”

Spring:

https://www.youtube.com/watch?v=WMgI0hFnkp0

Easter:

https://www.youtube.com/watch?v=Pcaoe3520YA

Grupa: Muchomorki 

Temat na kwiecień: Easter and Spring 

1. Uzupełnianie kalendarza pogody z pomocą kart obrazkowych.

Posługiwanie się wyrażeniami:

it`s sunny – jest słonecznie                it`s cloudy – jest pochmuro

it`s windy – jest wietrznie                  it`s rainy – pada deszcz 

it`s snowy – pada śnieg                      it`s stormy – jest burzowo           

2. Zagadki słuchowe – „What is the weather like?”

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

3. Zabawy z piosenką „Ladybug song”

https://www.youtube.com/watch?v=JwaqRYTirkI

fly – latać                    ladybug – biedronka 

4. Zabawy z piosenką „The way the bunny hops”

https://www.youtube.com/watch?v=hb9tt7LiYrc

bunny – zajączek      hop – skakać 

flop – machać            shake – potrząsać 

wiggle – poruszać 

5. Słownictwo świąteczne:

easter eggs – jajka wielkanocne            bunny – zajączek

chick – kurczaczek                                easter basket – koszyk wielkanocny

cake – ciasto

6. Słownictwo związane z wiosną:

stork – bocian                   ladybug / ladybird – biedronka

butterfly – motyl               flowers – kwiaty

grass – trawa                     sun – słońce

7. Zabawa „Step on the picture”

Na początek prezentujemy dzieciom karty obrazkowe, następnie rozkładamy je w różnych częściach pokoju. Po chwili zadajemy polecenie typu: Step on the stork – dzieci wykonują prawidłowo zadanie. 

8. Zabawa „Point to …”

Rozkładamy karty obrazkowe w różnych częściach pokoju powtarzając je kilkakrotnie. Następnie prosimy dzieci, aby wskazały odpowiednią kartę np. Zosia, point to the ladybug itp.

Grupa „Krasnoludki”

Animals – Zwierzęta

dog – pies

gorilla – goryl

camel – wielbłąd

hippopotamus – hipopotam

fish – ryba

shark – rekin

Body – ciało

foot – stopa

chin – broad

head – głowa

arm – ręka

leg – noga

nose – nos

Zwroty i wyrażenia:

Touch your… – Dotknij swojej…

clap your hands – klaszcz w dłonie

wag your tail – machaj ogonem

thump your chest – uderzaj w klatkę piersiową

bend your knees – uginaj kolana

wiggle your ears – poruszaj uszami

One little finger – song

https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Wag your tail

https://www.youtube.com/watch?v=GukdT4gUlZs

Grupa „Muchomorki”

Temat: „Food” (jedzenie)

1. Wprowadzanie i utrwalanie zwrotów grzecznościowych typu:

Hello, / Goodbye / Bye, bye / Thank you / I`am sorry /

2. Rozumienie poleceń:

Sit down – usiądź,     Stand up – wstań,

Cross your legs – nogi po turecku,           Be quiet please – proszę o ciszę,

Clap your hands – klaszcz w dłonie,       Stomp your feet – tup nogami,

Turn around – obróć się,                           Jump up high – podskocz wysoko,

Touch your head, chin itp. – dotknij …   Nod your head – kiwnij głową

Wave your arms – pomachaj rękami.

3. Uzupełnianie kalendarza pogody:

– What is the weather like today?

– It`s sunny / windy / cloudy / snowy itp.

Filmik nt zagadnień związanych z pogodą:

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

4. Zabawa słuchowa „What is the weather like?”

Zagadki dostępne na kanale:

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

5. Wprowadzenie nowego słownictwa z zakresu jedzenia:

Fruit: apple / kiwi / banana / cheries / strawberry / lemon /

Vegetables: carrot / potato / tomato /

6. Zabawa ruchowa „Simon says” – zabawa polega na wykonywaniu przez dzieci różnych poleceń typu. Turn around, jump, touch your head itp.

7.„Make a pancake” – zabawa z wykorzystaniem szablonów. Obrazki dostępne min na:

https://www.printoteka.pl/pl/start

https://pl.pinterest.com/

Wystarczy wpisać odpowiednie hasło typu: owoce, warzywa, jedzenie itp.

8Nauka piosenki „Are you hungry”

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

9. Oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie “Fruit for kids”

https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8

https://www.youtube.com/watch?v=XIfqSGw2b14

10Zabawy z piosenkami:

„Make a circle” https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

„Hello, how are you?” https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

„Mystery box” https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik

„One little finger” – https://www.youtube.com/watch?v=eBVqcTEC3zQ

Grupy „Elfy” i „Jagódki” 

Temat: „Food” (jedzenie)

1. Utrwalanie zwrotów grzecznościowych typu:

Hello, / Goodbye / Bye, bye / Thank you / I`am sorry / Toilet please /

2. Rozumienie poleceń:

Sit down – usiądź, Stand up – wstań,

Cross your legs – nogi po turecku,         Be quiet please – proszę o ciszę,

Clap your hands – klaszcz w dłonie,     Stomp your feet – tup nogami,

Turn around – obróć się                           Jump up high – podskocz wysoko,

Touch your head, chin itp. – dotknij …          Nod your head – kiwnij głową

Wave your arms – pomachaj rękami.

3. Uzupełnianie kalendarza pogody:

– What is the weather like today?

– It`s sunny / windy / cloudy / snowy itp.

Filmik nt zagadnień związanych z pogodą:

https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops

4. Zabawa słuchowa „Wha is the weather like?”

Zagadki dostępne na kanale:

https://www.youtube.com/watch?v=0cHwy8hiVOI

5. Wprowadzenie nowego słownictwa z zakresu jedzenia:

Fruit: apple / kiwi / bananas / cheries / strawberry / lemon / oranges / pear / plum /

Vegetables: carrot / potato / tomato / broccoli / lettuce / cucumber /

Food: pancake / cheese / pizza /

https://www.youtube.com/watch?v=utwgf_G91Eo

6. Zabawa ruchowa „Switch places” – zamiana miejscami w zależności od danego owocu / warzywa. Na okrzyk osoby prowadzącej określone osoby zamieniają się ze sobą miejscami np. banana and orange – switch your place!

7.„Make a pancake” – zabawa z wykorzystaniem szablonów jedzenia

Obrazki dostępne min na:

https://www.printoteka.pl/pl/start

https://pl.pinterest.com/

Wystarczy wpisać odpowiednie hasło typu: owoce, warzywa, jedzenie itp.

8Nauka piosenki „Go bananas”

https://www.youtube.com/watch?v=bfhzSNW0NmE

9. Oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie”

https://www.youtube.com/watch?v=YnBkemZfUx4

https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8

https://www.youtube.com/watch?v=XIfqSGw2b14

10Zabawy z piosenkami:

„Make a circle” https://www.youtube.com/watch?v=ALcL3MuU4xQ

„Hello, how are you?” https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

„Mystery box” https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik

Grupa „Skrzaty Leśne” 

Temat: „Animals” 

Animals – Zwierzęta

bird – ptak                 spider – pająk         

 fish – ryba                turtle – żółw       

rabbit – królik          elephant – słoń

dog – pies                   cat- kot                     

mouse – mysz           lion – lew           

big – duży                  little – mały      

I have a pet song https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0

Yes. I can. Animal song https://www.youtube.com/watch?v=_Ir0Mc6Qilo

Action verbs – Czasowniki ruchu

clap – klaskać

stomp – tupać

fly – latać

swim – pływać

climb – wspinać się

run – biegać

sing – śpiewać

dance – tańczyć

Zwroty i wyrażenia:

Can you …. – Czy potrafisz …?

Yes, I can – Tak, potrafię

No, I can’t – Nie, nie potrafię

Grupa „Świetliki” 

Temat: „Food”

Food – Jedzenie: 

chocolate – czekolada              ice cream – lody             

apples – jabłka                          bananas – banany             

orange – pomarańcze              strawberries – truskawki

jam – dżem                                cake – ciasto                 

lasagna – lazania                      avocado – awokado               

lollipop – lizak                           jelly – galaretka    

peanut butter – masło orzechowe                 

asparagus – szparagi                bread – chleb                                                     

 grapes – winogrona                 watermelon – arbuz

Do you like lasagna milkshakes?

https://www.youtube.com/watch?v=13mftBvRmvM

Are you hungry

https://www.youtube.com/watch?v=ykTR0uFGwE0

Peanut butter and jelly song

https://www.youtube.com/watch?v=klDHM_sxYxs

Zwroty i wyrażenia:

Are you hungry? – Jesteś głodny?

Yes, I am – Tak jestem

I’m hungry – jestem głodny

Do you like…? _ Czy lubisz…?

Yes, I do – Tak, lubię

No, I don’t  – Nie , nie lubię