Dyżur wakacyjny 2023

Drodzy Rodzice. Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka w terminie od 1 do 31 lipca będzie zamknięte. Dyżur będzie pełnić w miesiącu sierpniu.
W miesiącu lipcu dyżur wakacyjny będą pełniły :
-Przedszkole nr 6, os. Lecha 79
-Przedszkole nr 130, os. Rzeczypospolitej 9 (tylko dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego).
Wnioski o przyjęcie na dyżur wakacyjny będą dostępne w placówce. Do wniosku należy dołączyć:
-zaświadczenie o zatrudnieniu (wydane nie wcześniej niż z datą 20 kwietnia 2023)
-oświadczenie o wielodzietności rodziny
-w przypadku dzieci ubiegających się o przyjęcie do oddziałów integracyjnych lub specjalnych kopie orzeczenia (ważnego na rok 2022/2023).
https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/File/Download/4929
https://nabor.pcss.pl/poznan/dyzurywakacyjne/File/Download/4930