Elfy

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Małgorzata Pawelska
 • Justyna Pawlisiak
 • Ewa Bąk

Pedagog specjalny:

 • Karolina Tomaszewska

Pracownik obsługi:

 • Monika Ziemlińska

ELFY – godziny dostępności nauczycieli: 

Małgorzata Pawelska – czwartek 16.30-17.30

Karolina Tomaszewska – wtorek 13.30-14.30

Tematy kompleksowe na marzec 2023r.

27.02 – 3.03. 2023r.

Temat kompleksowy: Wielka wyprawa

07– 11.03.2023r.

Temat kompleksowy: Nasze podróże

14.03 -18.03.2023r.

Temat kompleksowy: Mali odkrywcy

20.03 – 24.03.2023r.

Temat kompleksowy: Tajemnice świata

27.03 – 31.03.2023r.

Temat kompleksowy: Nadchodzi wiosna

Wprowadzanie liter:

– „R jak rolki” – zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery r, R

– „G jak gazeta” – zapoznaje z obrazem graficznym głoski g, G,

– „P jak planeta” – zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery p, P

– „C jak cytryna” – zapoznanie z obrazem graficznym małej i wielkiej litery c, C.

Realizacja Projektu Edukacyjnego Zabawa Sztuką”

– malowanie linią: technika Twal wg pomysłu dzieci

– nietypowy pędzel: malowanie wg pomysłu dzieci

– przepis na farbę – malowanie kawą

Angielski:

 • „Hello Spring” – prezentacja słownictwa i zwrotów związanych z wiosną
 • „Spring is here” – zabawy językowe z kartami do drylowania
 • „Gardening for kids” – aktywnego oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie”
 • „Flowers fork kids” – aktywne oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie
 • „Who is hiding behind the grass?? – zabawy językowe o tematyce wiosennej
 • „Easter basket” – prezentacja słownictwa wielkanocnego
 • „Boom Chicka Boom Easter” – zabawy muzyczno – ruchowe z piosenką

Zakres materiału na luty 2023:

30.01 – 03.02.2023r.

Temat kompleksowy: Ciekawe zabawy

06.02 – 10.02.2023r.

Temat kompleksowy: W krainie lodu

02. – 17. 02.2023 r.

Temat kompleksowy: Siły przyrody

20. – 24. 02 2023 r.

Temat kompleksowy: Cztery żywioły

Programy / projekty:

 • Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury”
 • „Pete the cat” – projekt czytelniczy z j. angielskiego

Angielski:

Carnival:

„Carnival costumes” – prezentacja słownictwa związanego z karnawałowymi strojami

„Party Freeze Dance Song” – zabawy muzyczno – ruchowe z piosenką

„Carnival balloons” – zabawy z wykorzystaniem kolorowych balonów

Słownictwo i zwroty:

Carnival costumes:

– superhero

– king

– princess

– firefighter

– police oficer

– cowboy

– indian

– pirate

– mermaid

– bee

Carnival accessories:

– a crown

– a mask

– a police hat

– a helmet

– a cowboy hat

– a headdress

– a pirate hat

– a tail

– the wings

– a pair of earrings

Angielski – grudzień 2022r.

„CHRISTMAS TIME”

 • „Rabbit Roo likes Christmas” – aktywne słuchanie opowiadania; wprowadzenie świątecznego słownictwa
 • „Hello reindeer” – zabawy ze świąteczną piosenką
 • ‘Roll a reindeer” – gra językowa
 • „S-A-N-T-A” – zabawy muzyczno – ruchowe z piosenką
 • „Lets decorate a christmas tree” – wspólne dekorowanie piankowej choinki
 • Revision – gry i zabawy językowe utrwalające poznany dotychczas materiał

Zakres materiału:

Zwroty:

– decorating the christmas tree / gingerbread

– writing christmas cards

– helping to clean up

– unwrapping presents

Słownictwo:

– advent calendar

– christmas card

– jumper

– christmas tree

– Santa

– reindeer

– snowman

– gingerbread

– bell

– lights

– tinsel

– bauble

– star

– present

„S – A – N – T – A” – song

„Red hat,

white beard,

twinkle in his eye.

Santa is his name-o.     x 6

S-A-N-T-A S-A-N-T-A S-A-N-T-A

And Santa is his name-o.

S-A-N-T-A

*-A-N-T-A

*-*-N-T-A

*-*-*-T-A

*-*-*-*-A

-*-*-*-

S-A-N-T-A”.

Tematy kompleksowe na miesiąc listopad: 

31.10 – 4.11.2022 r.

Temat kompleksowy: Moje hobby

7.11. – 11.11. 2022 r.

Temat kompleksowy: Polska Moja Ojczyzna

14.11. – 18.11.2022 r.

Temat kompleksowy: Ulubione zajęcia

21.11. – 25.11.2022 r.

Temat kompleksowy: Nadchodzą zimne dni

28.11. – 2.12.2022 r.

Temat kompleksowy: „Coraz zimniej”

Poznane litery: 

„E jak Elf” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „e,, E”

„U jak Ul” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „u, U”.

„K jak koc”- zapoznanie z obrazem graficznym litery „k, K”

„Y jak w wyrazie lody” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „y, Y”

„How is the weather” – listopad 2022r. 

 • „How is the weather?” – prezentacja słownictwa związanego z pogodą (wprowadzenie nowego, utrwalenie poznanego zakresu)

– what is the weather like ?

– it1s sunny

– it`s snowy

– it`s stormy

– it`s rainy

– it`s foggy

– it`s stormy

– it`s windy

– it`s party cloudy

– it`s cloudy

– I can see a rainbow

– I can see a tornado

 • „How is the weather?” – gry i zabawy językowe związane z tematyką pogody
 • „How is the weather?” – zagadki słuchowe; gry i zabawy językowe z wykorzystaniem flashcards
 • „Maisy`s wonderful weather” – aktywne słuchanie książki
 • „How is the weather?” – zabawa plastyczna

Tematy kompleksowe na październik: 

03.10 – 07.10. 2022 r.

Temat kompleksowy: Jesienna przyroda

10.10 – 14.11. 2021 r.

Temat kompleksowy: Koszyk Pani Jesień

17.10 – 21.10. 2022r.

Temat kompleksowy: Skarby jesieni

24.10 – 28. 10. 2022 r.

Temat kompleksowy: Nasza mała ojczyzna

Poznane litery: 

„L jak lupa” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „ l, L”

„T jak torba” – wprowadzenie liter „t, T”

„I jak Indyk” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „i, I”

„D jak droga” – zapoznanie z obrazem graficznym głoski „d, D”

„SCHOOL SUPPLIES”  – październik 2022r.

 • „School supplies” – prezentacja kart obrazkowych z zakresu przyborów szkolnych

– a book

– a pen

– a pencil

– a rubber

– a pair of scissors

– a sharpener

– a ruler

– a notebook

– a pencil case

– a school bag

 • „School supplies” – gry i zabawy językowe z wykorzystaniem flashcards

– What have you got ? – I have got a ruler

 • „What is in my pencil case” – praca plastyczna
 • „What is in my pencil case” – gry i zabawy językowe z wykorzystaniem kart obrazkowych

– What have you got in your pencil case? – I have got a pen

 • „What is in my school bag?” – praca plastyczna

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na wrzesień:

Litery: o, O / a, A / m, M

Temat kompleksowy: „Witamy przedszkole”

 • „Witamy przedszkole”
 • „Bawimy się razem”

Temat kompleksowy: Nasze przedszkole

 • Dobre maniery
 • Lubimy nasze przedszkole
 • W przedszkolu jest nas wiele
 • Zabawy z naszą panią
 • Nasz plac zabaw

Temat kompleksowy: Jestem bezpieczny

 • Zasady na chodniku i ulicy
 • Jesteśmy odważni
 • Znaki wokół nas
 • Pan policjant
 • Kodeks bezpieczeństwa

Temat kompleksowy: Pomocna dłoń

 • Odważni strażacy
 • Będziemy ratownikami
 • Wzywamy pomoc
 • Ratownicy na czterech łapach
 • Bezpieczne zabawy

Temat kompleksowy: Idzie jesień przez świat

 • Świat wokół nas
 • Jesienny spacer
 • Zbieramy skarby jesieni
 • Jesienne liście
 • Stroje na różne pory roku

Angielski:

 • „Say hello, say goodbye” – utrwalenie zwrotów na powitanie i pożegnanie
 • „Classroom rules” – zapoznanie grupy z zasadami obowiązującymi na zajęciach z angielskiego:

– open / close your book

– clean up!

– see you later

– toilet please

– bless you

– stop!

– freeze!

– make a circle

– sit down

– look!

– be quiet please

– cross your legs.

 • „Classroom rules” – gry i zabawy językowe utrwalające poznane słownictwo i zwroty
 • „In my classroom – przedmioty w sali przedszkolnej” – prezentacja kart obrazkowych, gry i zabawy językowe:

– desk

– chair

– laptop

– book

– door

– blackboard

– table

– calculator

What is it ? – it`s a book

What have you got ? – I have got a laptop.