Krasnoludki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Ewa Bąk
 • Anna Matuszczak

Pedagog specjalny:

 • Natalia Białowąs

Pracownik obsługi:

 • Jolanta Ewald

Pomoc nauczyciela:

 • Edyta Domańska

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC CZERWIEC  2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. „DZIEŃ DZIECKA”
 2. „ZWIERZĘTA MAŁE I DUŻE”
 3. „LATO”
 4. „WAKACJE”
 5. „POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”

„DZIEŃ DZIECKA”

 • Słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel” –  swobodne wypowiedzi dzieci o marzeniach Dyzia oraz własnych.
 • Zabawy z okazji „Dnia Dziecka”- malowanie farbami po foli spożywczej, zabawy woreczkami, piłkami.  Oglądanie przedstawienia przygotowanego przez nauczycieli „Kaczka Dziwaczka”.
 • Eksperyment „Chemiczne jojo”.
 • Klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną lub dwie cechy „Nasze zabawki”.
 • Poznanie „Dzieci z całego świata”- dostrzeganie różnic w kolorze skóry, oczu- poznanie innych narodowości.
 • „Zabawy z różnych części świata” – poznanie zabaw z różnych stron świata, zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice.

„ZWIERZĘTA DUŻE I MAŁE”

 • Zapoznanie z wyglądem i zwyczajami papugi. „Kolorowe papugi”. 
 • Zabawa „Ara – porozmawiaj z nami zaraz” – wdrażanie do wyraźnego mówienia.  
 • Zabawa „Dźwięki” – rozpoznawanie odgłosów dzikich zwierząt- dopasowanie do ilustracji.
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Idziemy do zoo”. Nazywanie zwierząt mieszkających w zoo, naśladowanie poruszania się zwierząt z pomocą nauczyciela.
 • Wirtualna wizyta w „Nowe Zoo Poznań – Smakkujaw.pl” – prezentacja multimedialna online. Rozpoznawanie i podawanie nazw zwierząt mieszkających w zoo.
 • Słuchanie wiersza H Bechlerowej „Może zobaczymy”. Oglądanie ilustracji zwierząt zamieszkujących polskie lasy. Omówienie jak należy zachowywać się w lesie i jak zachować się gdy spotkamy dzikie zwierzęta.
 • Zabawa z sylwetami kotów „Koty małe i duże”. Ustawianie w kolejności od największego do najmniejszego i na odwrót. Przeliczanie ilości kotów.
 • „Groźny pies” – zajęcia ruchowe połączone z nauką postawy obronnej podczas ataku psa.

 „LATO”

 • Słuchanie wiersza „Kolory” K. Roguskiego. Rozmowa na temat wiersza. Rozpoznawanie kolorów- próba czytania globalnego nazw barw.
 • Przepis na tęczę – poznawanie zjawisk atmosferycznych, rozpoznawanie i podawanie nazw kolorów tęczy, rozwijanie pamięci.
 • Eksperymenty z kolorami – obserwowanie procesu tworzenia się nowych barw. Malowanie tęczy farbami.
 • „Lato w sztuce” – prezentacja multimedialna, poznawanie dzieł sztuki.  „Polscy malarze”-projekt „Zabawa sztuką”. Przygotowanie do konkursu na „Żywy obraz”.
 •  „Burza” – zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa. Zrozumienie podstawowej zasady bezpiecznego zachowania się w czasie burzy – chowanie się do budynku.
 • Słuchanie wiersza „Burza” Oglądanie filmu „Burza”. Wspólne oglądanie ilustracji z błyskawicami, deszczem i wiatrem. Ustalenie jak należy zachować się podczas burzy.
 • Zabawa matematyczna „Pogodny- pochmurny dzień”- manipulowanie chmurkami na niebieskim tle ze słońcem. Przeliczanie ilości chmurek.
 • „Zdanie prawdziwe i fałszywe” – utrwalenie wiedzy o otaczającym świecie, uważne słuchanie ze zrozumieniem.

„WAKACJE”

 • Słuchanie fragmentu książki Cz. Janczarkiego „Płynie Wisła, płynie”  czytanego przez N., rozwijanie wiedzy o Polsce.
 • Zabawa„ Wycieczka wzdłuż Wisły” – poznawanie charakterystycznych elementów dla regionów (ilustracje).
 • Zapoznanie z piosenką „Gdzieś w głębinach morskich fal”- naśladowanie ruchów z piosenki. „Plaża” poznanie typowych cech krajobrazu morskiego oraz sposób.
 • Ćwiczenia oddechowe- „Żaglówki” –
 • Eksperyment „Światło i cień”. Eksperyment z światłem latarki. Tworzenie cieni z rąk.
 • Oglądanie filmu „Słońce i wiatr”. Rozmowa na temat filmu.
 • Rozpoznawanie krajobrazu górskiego na ilustracjach „Tatry – polskie góry” .
 • Doskonalenie grafomotoryki- „Rybka” –rysowanie palcem.

 „POŻEGNANIA NADSZEDŁ CZAS”

 • Ćwiczenia logopedyczne ”Wakacje”.
 • Słuchanie wiersza „Wakacje”- rozmowa na temat wiersza.
 • Wyklejanie małymi skrawkami bibuły lokomotywy „Wakacyjny pociąg”.
 • Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczne wakacje”. Rozmowa na temat wiersza.
 • Eksperyment z woda „Nurek Kartezujsza”.

j. angielski – czerwiec 2021

Animals – Zwierzęta

dog – pies

gorilla – goryl

camel – wielbłąd

hippopotamus – hipopotam

fish – ryba

shark – rekin

Body – ciało

foot – stopa

chin – broad

head – głowa

arm – ręka

leg – noga

nose – nos

Zwroty i wyrażenia:

Touch your… – Dotknij swojej…

clap your hands – klaszcz w dłonie

wag your tail – machaj ogonem

thump your chest – uderzaj w klatkę piersiową

bend your knees – uginaj kolana

wiggle your ears – poruszaj uszami

One little finger – song

One little finger, one little finger,

one little finger tap!, tap!, tap!

Point your finger up!

Point your finger down!

Put in on your head!

One little finger, one little finger,

one little finger tap!, tap!, tap! …

… Put it on your nose!

(… chin!, … arm!, … leg!, … foot!)

Wag your tail

Clap clap clap your hands.
Clap your hands with me.
Clap them fast. Clap them slow.
Clap your hands with me.

Wag your tail like a dog.
Wag wag wag your tail.
Wag your tail with me.
Wag it fast. Wag it slow.
Wag your tail with me.

Thump your chest like a gorilla.
Thump thump thump your chest.
Thump your chest with me.
Thump it fast. Thump it slow.
Thump your chest with me.

Bend your knees like a camel.
Bend bend bend your knees.
Bend your knees with me.
Bend them fast. Bend them slow.
Bend your knees with me.

Wiggle your ears like a hippopotamus.
Wiggle wiggle wiggle your ears.
Wiggle your ears with me.
Wiggle them fast. Wiggle them slow.
Wiggle your ears with me

j. angielski – maj 2021

Family – Rodzina

baby – dziecko

mama – mama

papa – tata

grandma – babcia

grandpa – dziadek

Zwroty i wyrażenia:

Where are you? – Gdzie jesteś?

Here I am – Tutaj jestem

How do you do?  – Jak się masz?

The Finger Famly

Daddy finger, daddy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Mommy finger, Mommy finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Brother finger, Brother finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Sister finger, Sister finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby finger, Baby finger, where are you?
Here I am, here I am. How do you do?

Baby Shark Song

Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo.
Baby shark.

Mama shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Papa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Grandma shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Grandpa shark, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Hungry sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Little fish, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim away, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo…

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Swim faster, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Safe at last, doo doo doo, doo doo doo doo doo..

Bye bye sharks, doo doo doo, doo doo doo doo doo….

Bye bye sharks.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ  2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. „POLSKA MÓJ KRAJ”
 2. „POJAZDY”
 3. „NA WIEJSKIM PODWÓRKU”
 4. „MOJA MAMA, MÓJ TATA”

„POLSKA MÓJ KRAJ”

 • Słuchanie wiersza B.Szelągowskiej „Moja miejscowość” – rozmowa na temat wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Zapoznanie z herbem Poznania. Oglądanie ilustracji ważniejszych budowli naszego miasta np: Ratusz, Biblioteka Raczyńskich, Fara, Teatr Wielki.
 • Oglądanie ilustracji „Krajobrazy Polski”-góry, morze, jeziora. 
 • Słuchanie piosenki „Jestem Polakiem”-nauka refrenu.
 • Rozpoznawanie flagi Polski-zabawa „Układamy flagi”-tworzenie rytmicznego układu według wzoru .
 • Nauka fragmentu wiersza „Katechizm polskiego dziecka” W. Bełza
 • Słuchanie legendy „Wars i Sawa, układanie historyjki obrazkowej. Nazywanie stolicy Polski-Warszawa.
 • Realizacja projektu „Zrozumieć siebie-zrozumieć innych”- Obchody Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

„POJAZDY”

 • Oglądanie ilustracji różnych pojazdów, rozwiązywanie zagadek „Pojazdy”. Podział pojazdów na lądowe, wodne i powietrzne.
 • Słuchanie wiersza „ Mój rower” D. Gellner, rozmowa na temat wiersza-udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Zabawa „Wycieczka rowerowa”-rozumienie potrzeby zakładania kasku w czasie jazdy na rowerze.
 • Zabawa matematyczna „Pociąg”-doskonalenie umiejętności liczenia.
 • Ćwiczenia słuchowe „Jaki to pojazd?”-rozpoznawanie dźwięków .
 • Posługiwanie się określeniami : przed, obok, za, w- zabawa „Samochody i garaż”.
 • Uzupełniania kalendarza pogody-nazywanie niektórych zjawisk atmosferycznych: deszcz, wiatr, burza.
 • Wykonanie samochodu – oklejanie pudełek papierem kolorowym, przyklejanie kół wyciętych z tektury.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej- składanie obrazka z części „Samochody”-naklejanie na kartkę

 „NA WIEJSKIM PODWÓRKU”

 • Oglądanie ilustracji „Na wiejskim podwórku”-rozpoznawanie i nazywanie zwierząt wiejskich.
 • Słuchanie wiersza „Zwierzaki dzieciaki” E. Stadtmuller -udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Posługiwanie się nazwami zwierząt wiejskich – dorosłych                   i młodych.
 • Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej „Czyj to głos?”- wiązanie nazwy zwierzęcia                    z obrazkiem.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej „Wiejskie podwórko”-dostrzeganie różnic.
 • Zabawa „Sylaby”-wypowiadanie nazw zwierząt sylabami np.: kura; krowa; kogut;
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „U nas na podwórku”.

„MOJA MAMA, MÓJ TATA”

 • Rozmowa na temat „Moja rodzina”-wymienianie imion członków rodziny: mamy, taty, brata, siostry.
 • Słuchanie wiersza „Mama” A. Łada-Grodzicka- zabawa „Z mamą lubię…”-swobodne wypowiedzi na temat ulubionych wspólnych zajęć z mamą. Dostrzeganie roli mamy w życiu dziecka.
 • Ćwiczenia oddechowe „Wąchamy kwiatki”.
 • Posługiwanie się określeniami : na, pod, obok, za, w -zabawa „Gdzie jest tulipan?”.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej „Rodzina”-dostrzeganie różnic.
 • Nazywanie części swojego ciała i drugiej osoby: głowa, ręce, brzuch, nogi- zabawa „To ja                a to ty”
 • Przygotowanie prezentów z okazji „Dnia mamy i taty”.

J. angielski – kwiecień 2021 r.

Animals – Zwierzęta

dog – pies

gorilla – goryl

camel – wielbłąd

hippopotamus – hipopotam

fish – ryba

shark – rekin

Body – ciało

foot – stopa

chin – broad

head – głowa

arm – ręka

leg – noga

nose – nos

Zwroty i wyrażenia:

Touch your… – Dotknij swojej…

clap your hands – klaszcz w dłonie

wag your tail – machaj ogonem

thump your chest – uderzaj w klatkę piersiową

bend your knees – uginaj kolana

wiggle your ears – poruszaj uszami

Wag your tail

Clap clap clap your hands.
Clap your hands with me.
Clap them fast. Clap them slow.
Clap your hands with me.

Wag your tail like a dog.
Wag wag wag your tail.
Wag your tail with me.
Wag it fast. Wag it slow.
Wag your tail with me.

Thump your chest like a gorilla.
Thump thump thump your chest.
Thump your chest with me.
Thump it fast. Thump it slow.
Thump your chest with me.

Bend your knees like a camel.
Bend bend bend your knees.
Bend your knees with me.
Bend them fast. Bend them slow.
Bend your knees with me.

Wiggle your ears like a hippopotamus.
Wiggle wiggle wiggle your ears.
Wiggle your ears with me.
Wiggle them fast. Wiggle them slow.
Wiggle your ears with me

One little finger

One little finger, one little finger,

one little finger tap!, tap!, tap!

Point your finger up!

Point your finger down!

Put in on your head!

One little finger, one little finger,

one little finger tap!, tap!, tap! …

… Put it on your nose!

(… chin!, … arm!, … leg!, … foot!)

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC  2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. „ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK”
 2. „CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM”
 3. „IDZIE WIOSNA”
 4. „WIOSNA”
 5. „WIELKANOC”

„ZAKŁADAMY ZIELONY KĄCIK”

 • Słuchanie wiersza D. Gellner „Szczypiorek”- udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela.
 • Założenie hodowli- szczypiorek, rzodkiewka.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej- dobieranie obrazków do pary-„Kolory”.
 • Zabawa „Jak powstaje kolor zielony?”-mieszanie farb.
 • Dokonywanie prostych klasyfikacji przedmiotów ze względu na wybraną cechę: wielkość
 • Nazywanie instrumentów perkusyjnych, granie na wybranym instrumencie.

 „CHCIAŁBYM BYĆ MATEMATYKIEM”

 • Słuchanie opowiadania D. Głośnickiej „Kokardka” -rozmowa na temat opowiadania. Segregowanie wstążek według koloru.
 • Zapoznanie z tekstem i melodia piosenki „Jeden, dwa, trzy”.
 • Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej- składanie obrazka z części „Waga”.
 • Matematyczne zabawy z okazji Międzynarodowego Dnia Matematyki- liczenie, klasyfikowanie, porównywanie.
 • Zabawa „Sylaby”-wypowiadanie słów sylabami np.: matematyka, waga, miara itp.

 „IDZIE WIOSNA”

 • Słuchanie wiersza I. Sucharzewskiej „W marcu”. Rozmowa na temat wiersza. Wyjaśnienie pojęcia „W marcu jak w garncu”.
 • Rozwiązywanie zagadek „Marcowy przekładaniec”-rozpoznawanie i nazywanie charakterystycznych zjawisk atmosferycznych.
 • Ćwiczenia słuchowe „Jaka to piosenka”-rozpoznawanie piosenki po melodii.
 • Malowanie farbami „Słoneczko”.
 • Układanie rytmu: „Słoneczko-chmurka”.
 • Zapoznanie z tradycją pożegnania zimy i powitania wiosny-wykonanie Marzanny.
 • Realizacja Programu Edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”-temat „Dbam o segregację śmieci i tworzę z nich coś nowego”.

 „WIOSNA”

 • Słuchanie wiersza „Wiosna” ilustrowanego obrazkami. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela.
 • Zabawa „Gdzie jest kwiatek”-posługiwanie się wyrażeniami : na, pod, obok, za, w.
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Przyszła do nas wiosna”, granie na instrumentach perkusyjnych.
 • Oglądanie ilustracji „Wiosna”-opisywanie zmian zachodzących w przyrodzie.
 •  Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej -porównywanie dwóch ilustracji-dostrzeganie różnic.
 • Składanie obrazka z części „Wiosenne kwiaty”. Omówienie budowy kwiatów: łodyga, liść, kwiat.
 • Przeliczanie i nazywanie wiosennych kwiatów: krokus, tulipan, przebiśnieg, żonkil.
 • Realizacja projektu „Zrozumieć siebie-zrozumieć innych”-Obchody Światowego Dnia Zespołu Downa

„WIELKANOC”

 • Słuchanie wiersza „Cukrowy baranek”-rozmowa na temat wiersza. Oglądanie koszyczka wielkanocnego, nazywanie produktów, które są w koszyczku.
 • Zabawa „Ukryty koszyczek”-poruszanie się w przestrzeni według poleceń nauczyciela np.: idź do przodu, idź do tyłu.
 • Zabawa matematyczna „Pisanki”-liczenie pisanek. Układanie przedmiotów do policzenia                w szereg.
 • Ozdabianie konturów jajek wyciętych z tektury gotowymi elementami.
 • Zabawa badawcza „Z czego składa się jajko”.
 • Loteryjka obrazkowa „Co kojarzy się z Wielkanocą”. 
 • Spacery,  zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego- obserwacja zmian zachodzących                      w przyrodzie: rośnie trawa, kwiaty, liście.
 • Realizacja projektu „Zrozumieć siebie-zrozumieć innych”-Obchody Światowego Dnia  Świadomości Autyzmu.

J. angielski – marzec 202

Spring – Wiosna

bunny – królik

duck – kaczka

flowers – kwiaty

ladybug – biedronk

Easter – Wielkanoc

Easter Bunny  – Zajączek Wielkanocny

Easter eggs – pisanki

Easter basket – koszyczek wielkanocny

chocolates – czekoladki

cakes – ciasta

Zwroty i wyrażenia:

The Easter Bunny is fat… – Zajączek Wielkanocny jest gruby

flop – machać

pat – lekko uderzać

hop – podskakiwać

fly – latać

over here – tutaj

over there – tam

high – wysoko

low – nisko

around – doooła

fast – szybko

slow – wolno

Ladybug song

Fly, fly, fly,

Ladybug fly.

Fly over here,

Fly over there.

They fly up high,

And they fly down low.

Around and around

And around they go

They fly fast,

And they fly slow.

Oh, ladybugs fly.

Yodel lady

Yodel lady

Yodel lady

Bug, bug, bug, bug!

Easter Bunny song

The Easter Bunny is

fat, fat, fat

His soft little hands go

pat, pat, pat

His soft little ears go

flop, flop, flop

And when he runs, he goes

hop, hop, hop

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LUTY 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. KARNAWAŁOWE ZABAWY”
 2. „BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”
 3. „IDZIEMY DO FRYZJERA”
 4. „ZDROWE PRZEDSZKOLAKI

„KARNAWAŁOWE ZABAWY”

 • Słuchanie wiersza „Lalki idą na bal” J. Wasilewskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia „Korony dla lalek”. Doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej.
 • Wykonanie „Maski karnawałowej”. Rozmowa o dekoracjach karnawałowych.
 • Udział w Balu Karnawałowym – tańce, zabawy karnawałowe i pokaz mody karnawałowej.
 • Eksperyment karnawałowy „Magiczny balon”- naelektryzowany balon przyciąga wycięte małe gwiazdeczki i serduszka.
 • Zabawy matematyczne „Balony małe i duże”- klasyfikowanie balonów według koloru. Rozumienie określeń: mały i duży. Doskonalenie liczenia.

„BAŚNIE, BAJKI, LEGENDY”

 • Słuchanie bajki dla dzieci „Złotowłosa i trzy misie”. Omówienie bajki. Ułożenie historyjki obrazkowej zgodnie z opowiadaniem.
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „ Czerwony kapturek”. Taniec z szarfami.
 • Słuchanie wiersza Z. Dmitrocy „Skąd się biorą bajki?”-rozmowa na temat wiersza. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. .
 • Słuchanie bajki czytanej przez nauczyciela „Trzy małe świnki”.
 • Zabawa matematyczna „Zgadnij czyj domek zniknął?”-dostrzeganie co zniknęło ze zbioru przedmiotów.
 • Zabawy ruchowe z postaciami z bajek.

„IDZIEMY DO FRYZJERA”

 • Słuchanie wiersza  „ U fryzjera” P. Siewiera-Kozłowskiej połączone z wykonaniem ćwiczenia „Fryzury”. Posługiwanie się nazwami fryzur. Rozmowa na temat pracy fryzjera.
 • Zabawa w fryzjera – wykonywanie fryzur zapoznanie ze sprzętem fryzjerskim.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Włosy proste i kręcone”- rozwijanie umiejętności różnicowania kresek.
 • Udział w programie „Kubusiowi przyjaciele natury- dbamy o zasoby naturalne”- wspólnie oglądanie filmu, wypełnianie kart pracy. Rozmowa temat prądu i urządzeń elektrycznych oraz jak ich bezpiecznie używać.
 • Zabawa matematyczna „W salonie fryzjerskim” połączona z wykonaniem ćwiczenia „Co jest potrzebne do pracy fryzjera?”-posługiwanie się nazwami przyborów  fryzjerskich, liczenie przedmiotów.

„ZDROWE PRZEDSZKOLAKI”

 • Słuchanie wiersza Antonety- Anny Bednarek „Zostanę pielęgniarką”. Rozmowa na temat pracy pielęgniarki.
 • Realizacja Programu Edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury- dbam o siebie i jem warzywa i owoce”- wspólne oglądanie filmu, rozmowa na temat zdrowego odżywiania.
 • Zabawa matematyczna „U lekarza”- kształtowanie umiejętności wyznaczania sumy i różnicy liczb w zadaniach inscenizowanych.
 • Słuchanie piosenki „Zdrowia smaki”-swobodny taniec w rytm muzyki.
 • Zabawa dydaktyczna „Zdrowe jedzenie” rozumienie potrzeby spożywania produktów  potrzebnych do zachowania zdrowia.

Język angielski – luty 2021 r.

Clothes – Ubrania

hat – czapka

shoes – buty

trousers – spodnie

happy – szczęśliwy, wesoły

sad – smutny

big – duży

little – mały

girl – dziewczynka

boy – chłopiec

Zwroty i wyrażenia:

Put on … – Załóż…

Take off… – Zdejmij…

Where are you? – Gdzie jesteś?

How are you? – jak się masz?

Where are you?

Cookie, Lulu,

Cookie, Lulu,

Where are you?

Here we are,

Here we are.

How are you?

Boys and Girls,

Boys and Girls,

Where are you?

Here we are,

Here we are!

We’re fine! Thank you!

Cookie put your trousers on

Cookie put your trousers on,

Cookie put your trousers on,

Cookie put your trousers on,

Put your trousers on.

Cookie put your hat on,

Cookie put your shoes on,

Cookie take your hat off,

Cookie take your hat off,

Cookie take your hat off,

Take your hat off.

Cookie take your shoes off,

Cookie take your trousers off,

falling in my hand

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.

Język angielski – styczeń 2021 r.

Winter

cold – zimno

snowman – bałwan

snowflake – płatek śniegu

Body – ciało

head – głowa

nose – nos

hand – ręka

Numbers – Liczby

one – jeden

two – dwa

three – trzy

four – cztery

five – pięć

Zwroty i wyrażenia:

Five Little showman jumping In the snow – Pięć małych bałwanów skacze po śniegu

falling from the sky – spada z nieba

Little snowflake

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my head.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling on my nose.

Snowflake, snowflake, little snowflake.
Little snowflake falling from the sky.
Snowflake, snowflake, little snowflake.
Falling, falling, falling, falling, falling,
falling, falling, falling, falling…
falling in my hand

Falling on my head.
Falling on my nose.
Falling in my hand.

Snowflake, snowflake, little snowflake.

Five little snowman

Five little snowman jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
The momma called the doctor

 and the doctor said
No more snowman jumping in the Snow,!


Four little snowman jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
The momma called the doctor

 and the doctor said,
No more snowman jumping in the Snow,!

Three little snowman jumping in the Snow,
One fell off and bumped his toe,
The momma called the doctor

and the doctor said
No more snowman jumping in the Snow,!


Two little snowman jumping in the Snow,,
One fell off and bumped his toe,
The momma called the doctor

and the doctor said,
No more snowman jumping in the Snow,!


One little snowman jumping in the Snow,,
One fell off and bumped his toe,
The Elves called the doctor  and the doctor said,
„Put those Snowman right to bed,
No more Snowman jumping in the Snow,!

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC STYCZEŃ 2021

TEMATY KOMPLEKSOWE

 1. „ZWIERZĘTA SĄ GŁODNE”
 2. „ZIMO BAW SIĘ Z NAMI”
 3. „KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU”
 4. „POZNAJEMY RÓŻNE SKLEPY”

„ZWIERZETA SĄ GŁODNE”

 • Słuchanie opowiadania M. Buczkówny „Sarenka w lesie”. Rozmowa na temat „Jak należy dbać o zwierzęta?” oraz „Co robi pan leśniczy?”.
 • Rysowanie na temat „Zwierzęta leśne”.
 • Wykonanie pracy plastycznej „Karmnik dla ptaszków”.
 • Dokarmianie ptaków-dosypywanie ziarenek do karmnika.
 • Posługiwanie się wyrażeniami: na, pod, obok, za, w -zabawa „Gdzie jest wróbelek?”-
 • Realizacja Programu Edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”-temat „Co to znaczy dbać o rośliny i zwierzęta?”.

„ZIMO BAW SIĘ Z NAMI”

 • Słuchanie wiersza B. Formy „Zima”-rozmowa na temat wiersza, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela. Wyszukiwanie obrazków przedstawiających charakterystyczne oznaki zimy.
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Zimowa poleczka”, ilustrowanie piosenki ruchem.
 • Układanie prostych rytmów: śnieżynka-chmurka-śnieżynka…..
 • Oglądanie ilustracji „Zima”-nazywanie pory roku. Nazywanie części zimowego ubioru: ciepła czapka, szalik, rękawiczki, kurtka, spodnie, kozaki.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości-dobieranie obrazków w pary „Tworzymy komplety”.
 • Liczenie stosownie do swoich możliwości -zabawa matematyczna „Zimowa wyliczanka”.
 • Realizacja projektu „Zrozumieć siebie-zrozumieć innych”-rozpoznawanie i nazywanie emocji w oparciu o różne obrazki, stworzenie „Kącika emocji”-przygotowanie słoika strachów i złości.

„KOCHANA BABCIU, KOCHANY DZIADKU”

 • Słuchanie opowiadania  A. Galicy „Święto babci i dziadka”. Rozmowa na temat „Moja babcia, mój dziadek”, udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez nauczyciela.
 • Wykonanie prezentu dla babci i dziadka.
 • Ilustrowanie piosenki ruchem „Dla babci i dziadka”.
 • Słuchanie wiersza B. Formy „Sto lat babciu, sto lat dziadku” .
 • Określanie wyniku dodawania lub odejmowania przeliczając elementy-zabawa matematyczna „Kwiaty dla babci i dziadka”
 • Uzupełnianie kalendarza pogody.

„POZNAJEMY RÓŻNE SKLEPY

 • Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego „Gdzie się co kupuje?”. Oglądanie ilustracji różnych sklepów. Rozmowa na temat „Kto pracuje w sklepie”-sprzedawca.
 • Utrwalenie nazw sklepów, kojarzenie nazwy sklepu z artykułami, które można w nim kupić.
 • Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki „Idziemy na zakupy”.
 • Ćwiczenie spostrzegawczości -odszukiwanie wskazanych przedmiotów na obrazku oraz dostrzeganie zmian w układzie przedmiotów.
 • Realizacja Programu Edukacyjnego „Kubusiowi przyjaciele natury”-temat „Dbam o aktywność fizyczną”

Język angielski – Grudzień 2020 r.

Christmas – Boże Narodzenie

reindeer- renifer

Santa – Święty Mikołaj

snowflake – płatek śniegu

snowman – bałwan

elf – elf

sleigh – sanie

Zwroty i wyrażenia:

We wish you a Merry Christmas – Życzymy Wam Wesołych Świąt

Dance with me – tańcz ze mną

Shake your head – potrząsaj głową

Kick your legs – kop nogami

Wave your arms – Machaj rękoma

Jump up and down – skacz w górę i w dół

Turn around – Obróć się wkoło

Santa Shark

Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark.

Reindeer sharks, do do do, do do do do do.
Reindeer sharks, do do do, do do do do do.
Reindeer sharks, do do do, do do do do do.
Reindeer sharks.

Elf sharks, do do do, do do do do do.
Elf sharks, do do do, do do do do do.
Elf sharks, do do do, do do do do do.
Elf sharks.

Making toys, do do do, do do do do do.
Making toys, do do do, do do do do do.
Making toys, do do do, do do do do do.
Making toys.

Wrap them up, do do do, do do do do do.
Wrap them up, do do do, do do do do do.
Wrap them up, do do do, do do do do do.
Wrap them up.

Load the sleigh, do do do, do do do do do.
Load the sleigh, do do do, do do do do do.
Load the sleigh, do do do, do do do do do.
Load the sleigh.

It’s Christmas!

Swim away, do do do, do do do do do.
Swim away, do do do, do do do do do.
Swim away, do do do, do do do do do.
Swim away.

Swim faster, do do do, do do do do do.
Swim faster, do do do, do do do do do.
Swim faster, do do do, do do do do do..

Swim faster

Swim faster, do do do, do do do do do.
Swim faster, do do do, do do do do do.
Swim faster, do do do, do do do do do.
Swim faster.

Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark, ho ho ho, ho ho ho ho ho.
Santa shark.

Merry Christmas!

The dancing christmas tree song

I’m dancing christmas tree

I’m dancing christmas tree

I’m dancing christmas tree

Every body dance with me.

Shake your head

 Kick your legs

Wave your arms

Jump up and down

Turn around.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC GRUDZIEŃ

TEMATY KOMPLEKSOWE:

„Gdy odwiedzi nas Święty Mikołaj”

„Pani kucharka”

„Zawitała do nas zima”

„Święta tuż-tuż”

„Z Nowym Rokiem, raźnym krokiem”

W pierwszym tygodniu grudnia, wyczekując niecierpliwie upragnionego gościa wysłuchamy wiersza Haliny Szal „Szósty grudnia”. Omówimy wiersz i odpowiednio poszeregujemy do niego ilustracje. Posłuchamy piosenki „Przyjedź do nas Mikołaju” i spróbujemy nauczyć się jej fragmentu. Dzięki badaniom eksperymentalnym zaobserwujemy jak topi się lód. Podczas zabaw matematycznych będziemy przeliczać i nazywać wybrane rodzaje upominków. Aktywnie uczestnicząc w zabawach ruchowych poznamy różne aktywności fizyczne, które możemy wykonywać na śniegu.

Kolejny tydzień będzie poświęcony przybliżeniu pracy kucharki. Posłuchamy wiersza „W kuchni” P. Siewiera-Kozłowskiej. Poznamy narzędzia potrzebne do pracy w kuchni i dobierzemy przedmioty do pary. Podczas zabaw w kąciku zainteresowań wcielimy się w rolę kucharki. W ramach zajęć plastycznych będziemy stemplować, używając różnych materiałów. Eksperymentując „Cytrynowym wulkanem” zauważymy, że nawet w kuchni przy niewielkiej wyobraźni możemy odkryć coś ciekawego. Dzięki zabawom matematycznym „Naczynia kuchenne” będziemy porównywać wielkość przedmiotów i szeregować je od największego do najmniejszego.

W trzecim tygodniu porozmawiamy o zimie. Wysłuchamy wiersza A. Łady- Grodzkiej „ Śnieg” połączonego z ćwiczeniem ruchowym „Bałwanki”. Będziemy obserwować zmiany zachodzące w otoczeniu. Nauczymy się piosenki ”Zima, zima, zima” i będziemy grać na instrumentach perkusyjnych . Wspólnie obejrzymy i omówimy ilustracje z pejzażem zimowym oraz określimy pogodę charakterystyczną dla danej pory roku. Dzięki zabawom matematycznym „Śnieżynki” poznamy określenia lekki, lżejszy, ciężki, cięższy.

W czwartym tygodniu grudnia posłuchamy fragmentu wiersza B. Formy „Wigilijny wieczór” i zapoznamy się z tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Stworzymy własnoręcznie ozdoby takie jak pawie oczka, aniołki, bombki, którymi ozdobimy choinkę. Omówimy jak należy dbać o choinkę. Będziemy śpiewać kolędy przy choince.

Ostatni tydzień grudnia poświęcimy tematyce noworocznej. Zapoznamy się i porozmawiamy na temat wiersza „Zegar” Janiny Zośkiewicz. Będziemy oglądać różne typy zegarów oraz poznamy ich budowę: tarcza, wskazówki, cyfry. Wspólnie posłuchamy i zatańczymy w rytm piosenki „Cztery pory roku”. Zapoznamy się z kalendarzami i ich rodzajami, oraz ustalimy jaki mamy dzień tygodnia, miesiąc, porę roku i pogodę przy użyciu prostego kalendarza. Poznamy dni tygodnia przy pomocy wiersza J. Brzechwy „Tydzień” i ustalimy ich liczbę poprzez liczenie na palcach do 7.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC LISTOPAD

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • „Czyste przedszkolaki”
 • „Coraz więcej umiem”
 • „Urządzenia w domu”
 • „Domowi ulubieńcy

W pierwszym tygodniu listopada porozmawiamy o higienie ciała i zdrowym trybie życia. Będziemy rozwiązywać zagadki i oglądać różne lusterka. Ustalimy do czego służy lustro- obserwacja swojego ciała, twarzy. Podczas zabawy pantomimicznej nauczymy się rozpoznawać poprzez mimikę emocje swoje i innych. Dowiemy się co grozi gdy higienę zaniedbamy (np./ ból zębów). Zapoznamy się z tekstem piosenki „Umyj ręce”, a poprzez zabawę ilustracyjną poznam części swojego ciała i sposoby dbania o ich czystość. Przeprowadzimy eksperyment „ Jak mydło walczy z zarazkami”i będziemy mogli obserwować jak ważne jest częste mycie rąk. Dzięki zabawom ruchowym dowiemy się , że ruch to także sposób na zachowanie dobrego zdrowia.

Kolejny tydzień będzie poświęcony naszym umiejętnościom . Wysłuchamy wiersza „Ola się ubiera” Patrycji Siewiera-Kozłowskiej omówimy tekst i naśladując pokażemy jak się ubieramy. Ze względu na przypadające 11 listopada Święto Narodowe będziemy rozmawiać na temat Polski- jestem Polakiem, mówię po polsku, zapoznamy się z wyglądem flagi i podejmiemy próbę jej odwzorowania przy pracy plastycznej. Odwzorowywanie poćwiczymy również przy zabawie matematycznej „Talerzyki” – poznając pojęcia na górze, na dole, oraz przy pomocy kart z ilustracjami omówimy jak należy zachowywać się przy stole. Poćwiczymy zachowanie równowagi przy zabawach ruchowych .

W trzecim tygodniu porozmawiamy o urządzeniach domowych. Zapoznamy się z tekstem wiersza „Żelazko”- poznamy budowę żelazka, oraz zwrócimy uwagę na niebezpieczeństwo przy nieodpowiednim zachowaniu ostrożności (Żelazko jest gorące- można się oparzyć. Żelazkiem posługują się tylko dorośli!). W ramach projektu „Zrozumieć siebie, zrozumieć innych”- porozmawiamy o tym do kogo należy zwrócić się o pomoc – rodzic, policjant, strażak, pogotowie. Poznamy krótką rymowankę pomagającą zapamiętać numer alarmowy 112. Zapoznamy się i nauczymy pierwszej zwrotki piosenki „Mój dom”. Poznamy jakie są prawa dziecka poprzez wiersz „O prawach dziecka”. Poprzez zabawę „Zbieramy śmieci” ustalimy do czego służą pojemniki na śmieci i co należy do nich włożyć. Poznamy również zabawy pokazujące, że sprzątanie również może być przyjemne.

W ostatnim tygodniu listopada porozmawiamy o domowych zwierzętach. Zapoznamy się z budową kota. Wykonamy ćwiczenia artykulacyjne w formie zabawy inscenizacyjnej „Kocie mruczanki” Teresy Fiutowskiej. Poznamy również budowę psa, oraz poznamy różne rasy. Zwrócimy uwagę , by nie dotykać obcych zwierząt bez pozwolenia rodziców i właściciela. Wykleimy plasteliną postać dalmatyńczyka. Poprzez zabawę „Jakie zwierzę przyszło do przedszkola” osłuchamy się z odgłosami zwierząt. Porozmawiamy o tym kim jest weterynarz i czym się zajmuje.  Dzięki zabawie matematycznej „Nakarm zwierzątka” oraz poprzez zabawy ruchowe naśladujące poruszanie się zwierząt utrwalimy poznane informacje o naszych domowych pupilach.

Angielski – listopad 2020 r.

Toys – Zabawki

ball – piłka

dolly – lalka

train – pociąg

plane – samolot

Numbers – Liczby

one – jeden

two – dwa

three – trzy

four – cztery

five – pięć

six – sześć

Zwroty i wyrażenia:

What colour is this? – Jaki to kolor?

I’ve got a … – Ja mam…

How many… – Ile…

Jump up! – Skacz

Stand up! – Wstań!

Sit down! – Usiądz

Big red train

Jump, jump

On the big red train.

Jump, jump

On the big red train.

Jump, jump

On the big red train.

Chuffa, chuffa, cho, cho.

One, two, cho, cho.

One, two, cho, cho.

One, two, cho, cho.

Chuffa, chuffa, cho, cho.

Wave your hands,

On the big red train.

Wave your hands,

On the big red train.

Wave your hands,

On the big red train.

Chuffa, chuffa, cho, cho.

One, two, cho, cho….

I’ve got a plane

I’ve got a plane,

I’ve got a plane.

Whoosh! Whoosh! Whoosh! Whoosh!

I’ve got a plane.

I’ve got a dolly.

I’ve got a dolly.

Tra la la la.

I’ve got a dolly.

I’ve got a ball.

I’ve got a ball.

Boing! Boing! Boing! Boing!

I’ve got a ball.

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC PAŹDZIERNIK

TEMATY KOMPLEKSOWE:

 • Skarby jesieni”
 • Kto mieszka w lesie”
 • Jestem bezpieczny na ulicy”
 • Jest chłodno i deszczowo”

W pierwszym tygodniu października porozmawiamy o nowej porze roku: jesieni. Podczas spaceru w ogrodzie przedszkolnym opiszemy wygląd jesiennych drzew, zwrócimy uwagę na kształt i kolor liści. Będziemy liczyć liście ułożone w szereg i rząd. W ramach Ogólnopolskiego Projektu „Zabawy sztuką” stworzymy „Jesienny bukiet” dzieło niemalowane inspirowane sztuką Giuseppe Arcimboldo. Podczas zabawy „Raz, dwa, trzy” będziemy poruszać się przy muzyce naśladując nauczyciela. Nauczymy się piosenki „Kasztanki”. Z czerwonych kół różnej wielkości ułożymy „Jarzębinowe korale”-zwrócimy uwagę na rytm: duże koło, małe koło, duże koło, małe koło itd. W trakcie zabawy „Żołędzie, kasztany, orzechy” będziemy rozpoznawać i nazywać jesienne dary przyrody.

Kolejny tydzień będzie poświęcony leśnym zwierzętom. Postaramy się rozwiązać zagadki o zwierzętach i wskazać je na obrazkach. Opiszemy wygląd wiewiórki , będziemy naśladować jej sposób poruszania się. Wycięty z tektury kontur wiewiórki wykleimy kawałkami papieru kolorowego i stworzymy sylwety lizakowe, które wykorzystamy podczas zabaw teatralnych. Podczas zabawy „Poszukaj wiewiórki” będziemy poruszać się według wskazówek nauczyciela: idź do przodu, idź do tyłu. W trakcie zabawy „Zapasy wiewiórki” postaramy się kontynuować  prosty rytm dokładając kolejne elementy w szeregu. Wysłuchamy opowiadania „Kolczatek” ilustrowanego obrazkami, poznamy wygląd i zwyczaje jeża. Będziemy składać obrazki z części i kolorować kontury zwierząt leśnych: wiewiórka, jeż, niedźwiedź, lis.

W trzecim tygodniu porozmawiamy o zasadach bezpieczeństwa, których musimy przestrzegać w ruchu ulicznym. Zapoznamy się z określeniami: przejście dla pieszych, pasy, sygnalizator świetlny, ścieżka rowerowa. Wysłuchamy wiersza „Idę do przedszkola” I.Salach i ustalimy jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać w ruchu drogowym. Najważniejsza zasada „Na ulicy dzieci poruszają się tylko pod opieką dorosłych”. Nauczymy się piosenki „Samochody”. Wysłuchamy wiersza „Policjant”, zapoznamy się z jego pracą. Podczas zabawy „Czerwony, zielony” będziemy rozróżniać i nazywać kolory.

Ostatni tydzień października poświęcimy jesiennej pogodzie. Wysłuchamy wiersza „Parasolka”. Obejrzymy różne parasole, zwrócimy uwagę na ich kolorystykę. Pomalujemy farbami kontur parasola. Podczas zabawy „Pada deszcz” będziemy grać na instrumentach perkusyjnych. Postaramy się złoży   w całość obrazki „Parasole”, „Chmurki”. W trakcie zabawy „Oto ja” będziemy wskazywać i nazywać części swojego ciała: oczy, nos, głowa, noga, ręka. Obejrzymy ilustrację „Co możemy robić, gdy pada deszcz” i będziemy opowiadać o swoich ulubionych zabawach podczas pochmurnej i deszczowej pogody.

Angielski – Październik 2020

Weather – Pogoda

sun – słońce

rain – deszcz

spider – pająk

bird – ptak

tree – drzewo

up – góra

down – dół

big – duży

little – mały

Zwroty i wyrażenia:

What colour is this? – Jaki to kolor?

Clap your hands! – Klaśnij w dłonie!

Jump up! – Skacz!

Dance! – Tańcz!

Stand up! – Wstań!

Sit down! – Usiądź

Stretch! – Przeciągnij się!

Skip! – Podskocz!

Hide! – Chowaj się!

Little Spider

Little, little spider up the tree.

Little, little spider up the tree.

Rain, rain, rain,

Rain on me!

Little, little spider up the tree.

Little, little spider down the tree.

Little, little spider down the tree.

Sun, sun, sun

Shine on me!

Little, little spider down the tree.

Little, little spider up the tree.

Sit down!

Sit down, sit down,

It’s the rain x3

Sit down, sit down,

It’s the rain,

It’s the rain, rain, rain.

Jump up, jump up,

It’s the sun x3

Jump up, jump up,

It’s the sun,

It’s the sun, sun, sun.

Hide, hide,

It’s a spider x3

Hide, hide,

It’s a spider, it’s a spider.

Sit down, jump up,

Hide, hide, hide,

Hide, hide x3

Sit down, jump up,

Hide, hide, hide,

It’s a spider

Angielski – wrzesień 2020

Vocabulary – Słownictwo

Cookie the cat – kot Cookie

Lulu the kangaroo – kangurzyca Lulu

red – czerwony blue – niebieski yellow – żółty

girl – dziewczynka boy – chłopiec

yes – tak no – nie

Zwroty i wyrażenia:

Clap your hands! – Klaśnij w dłonie!

Pat your knees – Poklep swoje kolana

Stomp your feet – Tup nogami

Blink your eyes – Mrugaj oczami

Wiggle your ears – Ruszaj uszami

Stand up! – Wstań!

Sit down! – Usiądź

Stretch! – Przeciągnij się!

Skip! – Podskocz!

Time to make a circle!

Make a circle big, big, big,

Small, small, small,

Big, big, big.

Make a circle small , small, small,

Hello! Hello! Hello!

Make a circle round and round,

Round and round,

Round and round.

Make a circle round and round,

Hello! Hello! Hello!

Make a circle up, up, up,

Down, down, down,

Up, up, up.

Make a circle down, down, down,

Now sit down!

Hello Song

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello girls and boys!

Hello, hello! Hello!

It’s English time! Stand up! Stretch and skip with me!

Skip, skip, skip to the tree!

Skip, skip, skip to the tree!

Skip, skip, skip to the tree and sing with me!

Bye bye Song

Bye , bye girls and boys!

Bye , bye girls and boys!

Bye , bye girls and boys!

Clap hands!

Get ready to clap your hands!
Clap, clap, clap your hands
clap your hands together
Clap, clap, clap your hands
clap your hands together
Now, let’s pat our knees.
Pat, pat, pat your knees
pat your knees together
Pat, pat, pat your knees
pat your knees together
Can you stomp your feet?
Stomp, stomp, stomp your feet
stomp your feet together
Stomp, stomp, stomp your feet
stomp your feet together
Now, let’s blink our eyes!
Blink, blink, blink your eyes
blink your eyes together
Blink, blink, blink your eyes
blink your eyes together
Get ready to wiggle your ears!
Wiggle, wiggle, wiggle your ears
wiggle your ears together
Wiggle, wiggle, wiggle your ears
wiggle your ears together
Now, clap your hands!
Clap, clap, clap your hands
clap your hands together
Clap, clap, clap your hands
clap your hands together

ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematy kompleksowe:

 • Idę do przedszkola”
 • Przedszkolaczek”
 • Lubimy się bawić”
 • Jesienne warzywa”

W pierwszym tygodniu poznamy imiona naszych koleżanek i kolegów z grupy. Zapoznamy się z naszą salą, szatnią i ogrodem. Przypomnimy sobie o zasadach właściwego zachowania przy stole i w łazience. Będziemy ilustrować ruchem piosenkę „Jestem sobie przedszkolaczek”.

W drugim tygodniu poznamy bliżej naszych kolegów i nasze koleżanki podczas wspólnych zabawi pląsów. Wysłuchamy wiersza „Mój znaczek”, opiszemy i zapamiętamy swój znaczek. Nauczymy się piosenki „Grzeczne słówka” i będziemy starać się używać ich na co dzień. Ustalimy wspólnie zasady zachowania, które będą panowały w naszej grupie. Stworzymy „Grupowy Kodeks Przedszkolaka” Nauczymy się wierszyka „Mam trzy latka”. Podczas zabawy „Powitanie” będziemy wskazywać i nazywać swoje części ciała: ręka, noga, głowa, łokieć.

W trzecim tygodniu września przypomnimy sobie zasady, których należy przestrzegać w przedszkolu. Podczas zabawy „Czarodziejski woreczek” postaramy się rozpoznawać zabawki przez dotyk i je nazywać. Wykonamy prace plastyczna „Domek z klocków”- będziemy naklejać  gotowe elementy wycięte z papieru kolorowego na kartkę. W trakcie zabawy „Gdzie jest lalka” będziemy poruszać się w sali według poleceń nauczyciela np.: idź do przodu, idź do tyłu.

W kolejnym tygodniu poznamy różne warzywa np.: marchewka, pietruszka, burak, cebula, ogórek. Podczas zabawy „Gdzie jest marchewka” będziemy posługiwać się wyrażeniami : na, pod, obok, za, w. Będziemy rozwiązywać zagadki o warzywach i lepić je z plasteliny. Nauczymy się piosenki „Burak i cebulka”.