Krasnoludki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Patrycja Kaźmierczak
 • Justyna Piekarska – Janik

Pedagog specjalny:

 • Urszula Gulczyńska

Pracownik obsługi:

 • Ewa Czarnecka

„COLOURS” Październik 2023 r.

 • „Colours” – wprowadzenie angielskiego słownictwa związanego z kolorami
 • „Colours” – zabawy językowe z wykorzystaniem kart obrazkowych
 • „I see something blue” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki / zabawy z piosenką
 • „I see something pink” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki / zabawy z piosenką
 • „Eksperyment Skittels” – wykonanie eksperymentu z kolorami
 • „Magic wand” – zabawy z piosenką

„If you happy”

„Mystery box”

„I see something blue”

I see something pink”

„Magic wand”

Angielski – wrzesień 2023 r.

„Say hello”

 • „If you happy – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki; zabawy z pacynką
 • „Mystery box” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki; zabawy z piosenką
 • „Clap your hands” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki; zabawy z piosenką

Zakres materiału:

Słownictwo:

– happy – szczęśliwy / zadowolony

– angry – zły

– scared – przestraszony

– sleepy – śpiący

Zwroty:

– Hello everyone

– Make a circle

– Sit down please

– Cross your legs

– Clap your hands

– Stomp your feet

– Blink your eyes

– Pat your knees

– Wiggle your ears

Piosenka „If you happy”

Piosenka „Mystery box”

Piosenka „Clap your hands”