Krasnoludki

Nauczyciele wychowania przedszkolnego:

 • Magdalena Fluder
 • Justyna Pawlisiak

Pedagog specjalny:

 • Anna Żyto

Pracownik obsługi:

 • Magdalena Balcerska

Pomoc nauczyciela:

 • Edyta Domańska

ZALOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – KWIECIEŃ 2022

1 Obszar tematyczny: „Ja i przyroda-wielka przygoda!”

Temat tygodnia: „Zapach wiosny”

2 Obszar tematyczny: „Wartości poznawanie- siebie odkrywanie”

Temat tygodnia : „Wielkanocne zwyczaje”

3 Temat tygodnia : Projekt „Kubusiowi przyjaciele natury”

4 Obszar tematyczny: „Ja i przyroda – wielka  przygoda”

Temat tygodnia : „Na wiejskim podwórku”

 • Angielski:

„Easter basket” – prezentacja słownictwa wielkanocnego / zabawy z kartami obrazkowymi

„Spring bugs” – prezentacja słownictwa związanego z owadami / zabawy językowe w oparciu o flashcards

„Ladybug song” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki / zabawy z piosenką

 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in English” – książka „Brown bear, brown bear what do you see?”

Realizacja Projektu „Special Days” – „Easter”

Realizacja Projektu „Play in English – play with English” – „Easter hunt”

ZALOŻENIA DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZE – MARZEC 2022

Obszar tematyczny: „Zdrowie i ruch – przedszkolak to zuch!

Temat tygodnia: „Dbamy o zdrowie”

Obszar tematyczny: „Gwiazdy, planety – to cuda! O rety”

Temat tygodnia: Podróże w kosmos

Obszar tematyczny: Ja i przyroda – wielka przygoda

Temat tygodnia: „Wiosna tuż, tuż”

Obszar tematyczny: Ja i przyroda – wielka przygoda

Temat tygodnia: „Wiosna, ach to Ty”

Obszar tematyczny: Wartości odkrywanie – siebie poznawanie

Temat tygodnia: Realizacja projektu „Polska – mój kraj”

Realizacja projektu edukacyjnego   „Z darami natury świat nie jest ponury” – „Drewniane czary” – tworzenie instrumentu muzycznego

Angielski:

– Tematyka miesięczna: „Pets” – zwierzęta domowe

Realizacja Projektu „Special Days” – „Hello Spring” (Dzień Wiosny)

– Realizacja Projektu „Play in English – play with English” – „Master Chef” – gotujemy po angielsku”

– Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in Englizh” – książka „Brown bear, brown bear what do you see?”

Założenia dydaktyczno-wychowawcze na luty 2022:

 • Realizacja projektu „Special Days”  – „Valentine`s day” (Walentynki)
 • Projekt „Play in English – play with English” – realizacja zadania lutego „Pomoc dydaktyczna” – butelki pogodowe
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in English – wykorzystanie literatury anglojęzycznej w nauczaniu j. angielskiego” – książka „Monkey and me”

Angielski – „Winter time”

 1. Winter clothes: zabawy językowe z wykorzystaniem pralki zabawki oraz sylwet ubrań
 2. Carnival balloons – zabawy z utrwalaniem kolorów

Winter clothes – słownictwo podstawowe: hat, scarf, mittens, shoes, t-shirt

Carnival ballons – słownictwo: balloon, colorful balloons, blue / yellow / red / green / orange / pink balloon

31.01-04.02.2022

Obszar tematyczny: „Ja i przyroda-wielka przygoda !”

Temat tygodnia : „W krainie wiecznych lodów”

07-11.02.2022

Obszar tematyczny: Moje otoczenie, pełnie zrozumienie.

Temat tygodnia : „Karnawałowe szaleństwo!”

14.02-18.02.2022

Obszar tematyczny: „Ja i przyroda wielka przygoda!”

Temat tygodnia : „Mój przyjaciel kot”

21.02.-25.02.2022

Obszar tematyczny: „Kiedy konstruuję – świat rozbudowuję”

Temat tygodnia : „Na królewskim zamku”

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na styczeń 2022r.

03.01-07.01.2022

Obszar tematyczny: „Ja i przyroda- wielka przygoda!”

Temat tygodnia: „Skok w Nowy Rok”

10.01-14.01.2022

Obszar tematyczny: „Oto sztuka – każdy znajdzie czego szuka”

Temat tygodnia: „W świecie nut, dźwięków, instrumentów”

17.01-21.01.2022

Obszar tematyczny: Moja rodzina – tu wszystko się zaczyna 

Temat tygodnia: „Wiwat Babcie i Dziadkowie”

 • Przygotowanie występu z okazji „Dnia Babci i Dziadka”

24.01-28.01.2022

Obszar tematyczny: Moje otoczenie – pełne zrozumienie

Temat tygodnia: Kraina zabawek

– Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie cech charakterystycznych i zjawisk atmosferycznych związanych z  jesienią

– Utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych

– Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej poprzez np. zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

– Rozwijanie uzdolnień i potencjału twórczego poprzez zabawy umuzykalniające

– Kształtowanie nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych.

– Stwarzanie okazji do podejmowania działań twórczych w zakresie ruchu, tańca, ekspresji plastycznej, muzycznej

– Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie układania i kontynuowania rytmów, posługiwania się określeniami związanymi z następstwem czasowym (pory roku) 

– Rozwijanie kompetencji językowych, umiejętności formułowania zdań, wypowiadania się na określony temat

– Kształtowanie poczucia przynależności do rodziny, zachęcanie do okazywania szacunku swoim najbliższym

 • Realizacja projektu „Special Days”  – „National Lego Day” (Międzynarodowy Dzień klocków Lego)  
 • Projekt „Play in English – play with English” – realizacja zadania styczniowego w ramach innowacji pedagogicznej „Lets read in English” – książka „Orange, pear, apple, bear”
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in English – wykorzystanie literatury anglojęzycznej w nauczaniu j. angielskiego” – książka „Orange, pear, apple, bear”

Angielski:

„Toys” – zabawki

– zabawy językowe z wykorzystaniem kart obrazkowych

– „Toys song” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki

– „What have you got in your pouch?” – prezentacja historyjki obrazkowej

Słownictwo: teddy bear, ball, scooter, doll, train,

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień 2021r.

06-10.12.2021

Obszar tematyczny: Moje otoczenie – pełne zrozumienie

Temat tygodnia : „Mikołaju, Mikołaju!”

13.12-17.12.2021

Obszar tematyczny: Ja i przyroda wielka przygoda!

Temat tygodnia : Co kryje się pod ziemią?

20-24.12.2021

Obszar tematyczny: „Wartości poznawanie- siebie odkrywanie”

Temat tygodnia : „Święta za pasem”

27-31.12.2021

Obszar tematyczny: „Ja i przyroda wielka przygoda!”

Temat tygodnia : „Zimowe zabawy”

– Organizowanie sytuacji edukacyjnych dotyczących tradycji związanych ze świętami.

– Rozwijanie ciekawości poznawczej, zainteresowań przyrodniczych.

– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, formułowania dłuższych wypowiedzi.

– Doskonalenie samoobsługi i kształtowanie nawyków higienicznych.
– Stwarzanie okazji do eksperymentowania i samodzielnego zdobywania wiedzy

– Rozwijanie postawy badawczej, stwarzanie okazji do samodzielnego doświadczania i eksperymentowania z wykorzystaniem różnych materiałów naturalnych

– Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych w toku działań z materiałem przyrodniczym

– Rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego

– Rozwijanie sprawności manualnej w toku działań plastyczno- technicznych i konstrukcyjnych

– Kształtowanie umiejętności samoobsługowych i nawyków higienicznych

– Kształtowanie umiejętności matematycznych w zakresie określania stałości ilości, klasyfikowania, liczenia

– Integrowanie grupy podczas zabaw muzyczno-ruchowych

– Budowanie poczucia przynależności do grupy przedszkolnej, rodziny poprzez aktywności związane z przygotowaniami do świąt Bożego Narodzenia

– Rozwijanie sprawności manualnej w tuku działań plastycznych i konstrukcyjnych

– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, określanie cech drzew iglastych

 • Realizacja projektu „Special Days” – Mikołajki w przedszkolu
 • Realizacja projektu „Play with English – play in English”  – życzenia świąteczne po angielsku
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in English – wykorzystanie literatury anglojęzycznej w nauczaniu j. angielskiego”książka „The colour monster”
 • Przygotowanie świątecznego przedstawienia:

– piosenka „My jesteśmy choineczki”

– piosenka „Little snowman”

– wierszyk świąteczny

Angielski – „Christmas time”

– „Hello reindeer” – zapoznanie z tekstem i melodią utworu; nauka piosenki

– „Christmas time” – wprowadzenie świątecznego słownictwa (reindeer, snowman, Santa, christmas tree, present)

– „I am a little snowman?” – zapoznanie z tekstem i melodią utworu; nauka piosenki

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad 2021r.

01.11-05.11.2021

Obszar tematyczny: Ja i przyroda – wielka przygoda!

Temat tygodnia: Jesienny spacer

08-12.11.2021

Obszar tematyczny: Wartości odkrywanie – siebie poznawanie

Temat tygodnia: Realizacja projektu „Polska – mój kraj”

15.11-19.11.2021

Obszar tematyczny: Ja i przyroda – wielka przygoda

Temat tygodnia: Jesień w lesie – przygotowania do zimy

22.10-26.10.2021

Obszar tematyczny: Moje otoczenie – pełne zrozumienie

Temat tygodnia: Misie i niedźwiedzie

29.11-03.12.2021

Obszar tematyczny: Wartości poznawanie – siebie odkrywanie

Temat tygodnia: Katarzynki i Andrzejki – poznajemy tradycje

– Utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych i umiejętności samoobsługowych

– Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, poznawanie cech charakterystycznych i zjawisk atmosferycznych  związanych z  jesienią

– Utrwalanie nazw kolorów podstawowych i pochodnych

– Budowanie tożsamości narodowej, kształtowanie postawy patriotycznej w toku zajęć i zabaw tematycznych

– Poznanie tradycji związanych ze świętami ludowymi

– Stwarzanie okazji do odczytywania i rozumienia znaków, symboli

– Kształtowanie kompetencji matematycznych; orientacja w przestrzeni, porównywanie długości i mierzenie różnymi sposobami

– Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej  poprzez zabawy ruchowe i muzyczno- ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne

– Stwarzanie okazji do podejmowania działań twórczych w zakresie ruchu, tańca, ekspresji plastycznej, muzycznej

– Rozwijanie kompetencji i intuicji matematycznych, ćwiczenia w układaniu rytmów i sekwencji

– Rozwijanie kompetencji językowych

 • Realizacja projektu „Special Days” – Dzień Pluszowego Misia
 • Realizacja projektu „Play with English – play in English” – „Finger Rhymes” (wierszyki, rymowanki, zabawy paluszkowe)
 • Realizacja innowacji pedagogicznej „Lets read in English – wykorzystanie literatury anglojęzycznej w nauczaniu j. angielskiego” – książka „Maisy`s wonderful book”

Angielski:

„What is the weather like?” – pogoda

– zabawy językowe z wykorzystaniem flashcards

– „How is the weather?” (Maple Leaf) – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki

– Oglądanie krótkiego filmu z cyklu „Steve and Maggie – What is the weather?”

– „How is the weather?” – zagadki słuchowe

Zwroty:

– What is the weather like ?

 it`s sunny

–  it`s cloudy

–  it`s rainy

–  it`s windy

–  it`s snowy

–  it`s stormy