Leśne Duszki

Pedagodzy specjalni:

  • Beata Dutkiewicz
  • Lucyna Pograniczna
  • Anna Zgoła
  • Karolina Tomaszewska

Pomoc nauczyciela:

  • Iwona
Założenia dydaktyczno – wychowawcze na grudzień: 
 
Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się
 
Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 
Doskonalenie reakcji na swoje imię w różnych sytuacjach
 
Podejmowanie działań proponowanych przez nauczyciela
 
Integrowanie się z grupą rówieśniczą
 
Przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 
Prawidłowe posługujemy się sztućcami, kulturalnie zachowujemy się podczas spożywania posiłków
 
Przestrzeganie podstawowych zasad  korzystania z placu zabaw.
 
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie zimą.
 
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 
Kształtowanie umiejętności komunikowania się przy pomocy systemu Makaton.
 
Nauka piosenek i pląsów.
 
Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
Wdrażanie do właściwego ubierania się zgodnego z porą roku.
 
Kształtowanie przywiązania do tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
 

Założenia dydaktyczno – wychowawcze na listopad:

Pobudzanie zmysłów: dotyku, węchu, smaku, wzroku i słuchu
 
Doskonalenie czynności samoobsługowych związanych z ubieraniem się
 
Poznanie odzieży i rekwizytów przeciwdeszczowych
 
Poznanie ptaków zimujących w Polsce
 
Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 
Doskonalenie reakcji na swoje imię w różnych sytuacjach
 
Podejmowanie działań proponowanych przez nauczyciela
 
Integrowanie się z grupą rówieśniczą
 
przestrzeganie zasad panujących w przedszkolu.
 
Prawidłowe posługujemy się sztućcami,
 
kulturalnie zachowujemy się podczas spożywania posiłków
 
Przestrzeganie podstawowych zasad  korzystania z placu zabaw.
 
Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie jesienią.
 
Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.
 
Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.
 
Kształtowanie umiejętności komunikowania się przy pomocy systemu Makaton.
 
Nauka piosenek i pląsów.
 
Wdrażanie do udziału w zabawach rytmiczno-muzycznych przy piosenkach znanych dzieciom.
 
 
Wrzesień

Tematy kompleksowe:

  1. Moje przedszkole.

– przypomnienia zasad bezpieczeństwa

– poznanie swoich nowych indywidualnych znaczków

– zapoznanie z piosenkami o przedszkolu: Bo w przedszkolu, Przedszkole

– nauka nowych zabaw paluszkowych, np. Witające się rączki, Kanapka

  1. Wszyscy się bawimy.

– wdrażanie do wspólnej i zgodnej zabawy

– przestrzeganie ustalonych zasad

– poznanie pojęcia para

  1. Nasze zabawki.

– wprowadzenie gestów Makaton: lala, miś, auto, piłka, klocki

– zabawy ruchowe z wykorzystaniem przyborów

– zapoznanie z piosenkami: Miś z laleczką, Miś i pajacyk, Misio mniam, mniam

– Misiowe emocje: rozpoznawanie podstawowych emocji, próby naśladowania

– poznanie pojęcia duży- mały

  1. Jesień daje nam owoce

– poznanie owoców: jabłko, gruszka, śliwka

– zabawy polisensoryczne z wykorzystaniem owoców

– nauka liczenia

– prace plastyczne przedstawiające owoce za pomocą różnych technik plastycznych

– zapoznanie z piosenką Małe czerwone jabłuszko

  1. Jesień daje nam warzywa

– Na straganie- zabawa tematyczna

– rozpoznawanie najpopularniejszych warzyw

– poznaje smaki kwaśny- słodki