Świetliki

Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

 • Marta Ciesielska

Pedagog specjalny:

 • Dorota Kozina 

Pracownik obsługi:

 • Marzena Czyż

Pomoc nauczyciela:

 • Ewa Lubczyńska 

ŚWIETLIKI –  godziny dostępności nauczycieli: 

Marta Ciesielska poniedziałek – 15.30-16.30

Dorota Kozina – środa 14.00-15.00

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – PAŹDZIERNIK 2022 R.

Tematy kompleksowe:

 1. Jesienna przyroda
 2. Koszyk Pani Jesieni
 3. Skarby jesieni
 4. „Nasza mała ojczyzna – projekt edukacyjny „Polska nasz kraj”

Pierwszy tydzień października poświęcony będzie jesieni. Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Wykonamy pace plastyczną pt. „Gawra dla niedźwiedzia”, z wykorzystaniem kolorowych liści. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski l, literą „L, l”. Będziemy ćwiczyć umiejętność dokonywania analizy i syntezy głoskowej wyrazu. Nauczymy się śpiewać piosenkę „Idziemy do ZOO”. Będziemy przeliczać dary jesienie i zapoznamy się z obrazem graficznym cyfry 1. Dowiemy się także co owady robią jesienią i dowiemy co to są „domki dla owadów”. Przeliczając owady będziemy kształtować umiejętność liczenia wspak oraz doliczania od wyznaczonego miejsca. Będziemy również rozwiązywać zagadki przyrodnicze związane z jesienią oraz obserwować zmiany zachodzące w przyrodzie podczas spacerów i wyjść do ogrodu przedszkolnego.

W kolejnym tygodniu będziemy kontynuować tematykę związaną z jesienią. Będziemy rozmawiać o zdrowym stylu życia. Jak korzystać z tego co daje nam jesień aby być zdrowym. Wykonamy także pracę plastyczna pt. „Owoce”.  Poznamy nazwy różnych drzew owocowych i ich owoców. Zapoznamy się także z obrazem graficznym głoski t, literą „T, t”. Będziemy również wykonywać zabawy rytmiczne przy piosence „Przepis na zdrowie”. Będziemy nazywać wybrane warzywa i owoce raz czytać globalnie ich nazwy. Będziemy także ćwiczyć umiejętność klasyfikowania i umieszczać warzywa i owoce w kąciku przyrodniczym. Wykonamy także eksperyment, dzięki któremu dowiemy się jakie kolory kryją w sonie liście. Poznamy także różne nazwy grzybów i dowiemy się, które są jadalne, a których spożywać nie należy.

Trzeci tydzień października rozpoczniemy od rozmowy na temat robienia przetworów na zimę. Zapoznamy się także z obrazem graficznym głoski i, literą „I, i”. Będziemy także grać na instrumentach „Przepis na zdrowie”. Kontynuując rozmowy na temat zdrowych przetworów zapoznamy się z obrazem graficznym cyfry 2. Będziemy także rozwijać umiejętność przeliczania elementów. W oparciu o film edukacyjny „Jak dawniej kiszono kapustę” dowiemy się jakie warzywa i owoce można kisić i dlaczego „kiszonki” są zdrowe. Dowiemy się także co to są suszki. Będziemy kształtować umiejętność kontynuowania rytmów. Będziemy także ćwiczyć umiejętność analizy i syntezy głoskowej wyrazów. Wykonamy prace plastyczną pt. „Wesołe witaminki”/

W ostatnim tygodniu października będziemy rozmawiać o naszej małej ojczyźnie czyli naszym mieście i najbliższej okolicy. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski d, literą „D, d”. Nauczymy się śpiewać piosenkę „Przedszkole drugi dom”. Przypomnimy sonie polskie symbole narodowe. Dowiemy się co to jest Dzień Niepodległości oraz poznamy znaczenie słowa „patriotyzm”. Wykonamy także kotyliony na Dzień Niepodległości. Będziemy także rozmawiać o naszej miejscowości i oznaczymy Poznań na mapie Polski. Będziemy kształtować umiejętność działania na zbiorach i ustalać równoliczność zbiorów poprzez liczenie albo jednoznaczne przyporządkowanie. Poznamy także wygląd ludowego Stroju Wielkopolskiego. Będziemy także wykonywać eksperymenty, dzięki którym poznamy właściwości powietrza.

J. angielski

autumn – jesień

leaves – liście

rake – grabie

chestnuts – kasztany

fox – lis

hedgehog – jeż

acorns – żołędzie

scarecrow – strach na wróble

pumpkin – dynia

rain – deszcz

rain boots – kalosze

umbrella – parasol

sunflower – słonecznik

 

 Colours – Kolory

red – czerwony

pink – różowy

yellow – żółty

purple – fioletowy
green – zielony

blue – niebieski

dark blue – granatowy

orange – pomarańczowy

brown – brązowy

black – czarny

Zwroty i wyrażenia:

What’s your favourite colour? – Jaki jest Twój ulubiony kolor?

My favourie colour is…. – Moim ulubionym kolorem jest…

What colour is… – Jakiego koloru jest…

Scarecrow song

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes.

Scarecrow, scarecrow turn around. Scarecrow, scarecrow touch the ground. Scarecrow, scarecrow reach up high. Scarecrow, scarecrow touch the sky. Scarecrow, scarecrow bend down low. Scarecrow, scarecrow touch your toes…

Autumn leaves are falling down

Autumn leaves are changing colors,

changing colors, changing colors.

Autumn leaves are changing colors all over town.

 

Autumn leaves are changing colors,

changing colors, changing colors.

Autumn leaves are changing colors all over town.

 

Autumn leaves are falling down,

falling down, falling down.

 Autumn leaves are falling down,

down to the ground.

 

 Autumn leaves are falling down,

falling down, falling down.

Autumn leaves are falling down,

 down to the ground.

 

Take a rake and rake them up,

 rake them up, rake them up.

Take a rake and rake them up, on the ground.

 

Take a rake and rake them up,

 rake them up, rake them up.

Take a rake and rake them up, on the ground.

 

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in. Make a pile and jump in, on the ground.

 

Make a pile and jump in, and jump in, and jump in. Make a pile and jump in, on the ground.

 

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,

 autumn leaves, are on the ground.

 

Autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves, autumn leaves,

 autumn leaves, are on the ground,

 are on the ground.

ZAGADNIENIA PROGRAMOWE – WRZESIEŃ 2022 R.

Tematy kompleksowe:

 1. W przedszkolu
 2. Nasze przedszkole
 3. Jestem bezpieczny
 4. Pomocna dłoń
 5. Idzie jesień przez świat

Pierwszy tydzień września rozpoczniemy od rozmowy o zasadach panujących w przedszkolu. Ustalimy grupowy kodeks praw i obowiązków oraz nauczymy się śpiewać piosenkę „Biegnę do przedszkola”. Wykonamy pracę plastyczna pt. „Nasza grupa”. Będziemy również ćwiczyć orientację w schemacie swojego ciała oraz rozróżnianie strony prawej i lewej.

W kolejnym tygodniu będziemy rozmawiać o dobrych manierach. Podczas zabaw muzycznych będziemy poruszać się według podanego rytmu. Będziemy dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszymy na początku, w środku i na końcu wyrazu. Podczas zabaw z figurami geometrycznymi będziemy wyodrębniać kształty i je nazywać: kwadratowy – kwadrat, okrągły – koło, trójkątny –  trójkąt,  prostokątny – prostokąt. Będziemy także ćwiczyć przekładanie jednego rytmu na drugi, np. ułożony rytm z klocków na rytm dźwiękowy (np. klaskanie, stukanie). B, Podczas zabaw z literami będziemy ozdabiać literę „O, o” według Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz.

Trzeci tydzień września będzie poświęcony bezpieczeństwu. Zapoznamy się z najważniejszymi znakami drogowymi. Wykonamy pracę plastyczną „Znaki drogowe”. W ramach projektu „Polska mój kraj”, podczas spacerów będziemy obserwować najbliższą okolicę w poszukiwaniu ciekawych miejsc na naszym osiedlu. Będziemy także rozmawiać o odwadze i zapoznamy się z zawodem policjanta. Nauczymy się śpiewać piosenkę pt. „Zawody”. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „O, o”. Będziemy także rozmawiać na temat zasad bezpieczeństwa względem nieznanych roślin i zwierząt.

W kolejnym tygodniu września będziemy kontynuować temat związany z odwagą oraz bezpieczeństwem. Będziemy wykonywać ćwiczenia oparte na spostrzeganiu wzrokowym: wskazując różnice na obrazku. Poznamy zawód strażaka oraz wykonamy pracę plastyczną „Kim zostanę kiedy dorosnę”. Będziemy rozmawiać na temat zawodu lekarza oraz ratownika medycznego i nauczymy się śpiewać piosenkę „Karetka pogotowia” Podczas rozmów na temat bezpieczeństwa na ulicy poznamy rolę takich przedmiotów jak: kask, kamizelka odblaskowa czy opaska odblaskowa. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „A, a”. Będziemy ćwiczyć umiejętność przekładania rytmu z jednej reprezentacji na drugą. Podczas zabaw słuchowych będziemy rozwiązywać zagadki związane ze zbliżającą się jesienią. Będziemy również rozmawiać na temat roli psów w pracy służb ratunkowych oraz stworzymy grę matematyczną „Pies na ratunek”.

W ostatnim tygodniu września zawita do nas jesień. Będziemy rozmawiać na temat roli wycieczek w przybliżaniu piękna przyrody oraz zawodzie przewodnika. Będziemy śpiewać i tańczyć do piosenki „Jesienny kujawiaczek”. Zapoznamy się z obrazem graficznym głoski „M, m”. Wykonamy także pracę plastyczną pt. „Piękna złota jesień”. Podczas spacerów będziemy poszukiwać „darów jesieni”, a następnie będziemy je przeliczać. Podczas zabaw matematycznych będziemy kształtować umiejętność orientacji na kartce papieru: lewy brzeg, prawy, góra, dół, prawy górny róg itp. Będziemy również rozmawiać o zjawiskach atmosferycznych charakterystycznych dla danej pory roku oraz przyporządkowywać do nich odpowiedni strój.

J. angielski

Numbers– Liczby

one – jeden

two – dwa

three – trzy

four – cztery

five – pięć

six – sześć

seven – siedem

eight – osiem

nine – dziewięć

ten – dziesięć

 

Colours – Kolory

red – czerwony

pink – różowy

yellow – żółty

purple – fioletowy
green – zielony

blue – niebieski

dark blue – granatowy

orange – pomarańczowy

brown – brązowy

black – czarny

 

Zwroty i wyrażenia:

roll over – przewróć się, przekręć się

ten in the… bd – dziesięciu w łóżku

Bring me – Przynieś…

What colour is…? – Jakiego kolru jest..?

It’s blue – To jest niebieskie

Ten in the bed

There were ten in the bed
and the little one said,
„Roll over, roll over”
So they all rolled over and one fell out. 

Nine!
There were nine in the bed
and the little one said,
„Roll over, roll over”
So they all rolled over and one fell out.

Eight!
There were eight in the bed …

Seven!
There were seven in the bed …

Six!
There were six in the bed …

Five!
There were five in the bed …

Four!
There were four in the bed …

Three!
There were three in the bed …

Two!
There were two in the bed ….

One!
There was one in the bed
„I’m lonely…

Rainbow colors

 

Tell me, tell me, what do you see?
I see an apple, and it’s red!
Tell me, tell me, what do you see?
I see a carrot, and it’s orange!
Tell me, tell me, what do you see?
I see a lemon, and it’s yellow!
Tell me, tell me, what do you see?
I see a frog, and it’s green!

Rainbow colors everywhere
Red, orange, yellow, green
Rainbow colors everywhere
Blue, purple, pink!

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

 

Tell me, tell me, what do you see?
I see a fish, and it’s blue!
Tell me, tell me, what do you see?
I see a flower, and it’s purple!
Tell me, tell me, what do you see?
I see a flamingo, and it’s pink!

Rainbow colors everywhere
Red, orange, yellow, green
Rainbow colors everywhere
Blue, purple, pink!

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

Red (red)
Orange (orange)
Yellow (yellow)
Green (green)
Blue (blue)
Purple (purple)
Pink (pink)
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink

Rainbow colors everywhere
Red, orange, yellow, green
Rainbow colors everywhere
Blue, purple, pink!

Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink
Red, orange, yellow, green, blue, purple, pink