Świetliki

Nauczyciel wychowania przedszkolnego:

 • Ewa Bąk 
 • Joanna Klamecka – Grześkowiak 

Pedagog specjalny:

 • Małgorzata Kaszubiak 

Pracownik obsługi:

 • Marzena Czyż 

„What is the weather like ?”

Angielski – listopad 2023 r. 

 • „What is the weather like? – prezentacja multimedialna dotycząca pogody
 • „Drip drop rain” zapoznanie z tekstem i melodią piosenki
 • „What is the weather like?” – gry i zabawy językowe z wykorzystaniem tablicy multimedialnej
 • „Drip drop rain” – zabawy z piosenką
 • „Maisy`s wonderful weather book” – aktywne słuchanie książki
 • „On, in, under, by” – zabawy z przyimkami
 • „Worksheet” – uzupełnianie karty pracy

Zwroty i wyrażenia:

– What is the weather like?” / „How is the weather?”

– it`s …

– it`s sunny

– it`s party cloudy

– it`s cloudy

– it`s rainy

– it`s snowy

– it`s windy

– it`s foggy

– it`s stormy

– it`s a rainbow

– it`s a tornado

– it`s cold

– it`s hot

Four seasons:

– spring

– summer

– autumn

– winter

Accessories / clothes:

– umbrella / raincoat / wellies /

– sunglasses / hat / jacket /

– scarf / hat / mittens / boots

„Drip drop rain”

https://www.youtube.com/watch?v=3WIF98ss2Tw

„Mystery box”

https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik&t=4s

„Hello how are you?”

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

 

ANGIELSKI – PAZDZIERNIK 2023 r. 

„SCHOOL SUPPLIES” – PRZYBORY SZKOLNE

– prezentacja słownictwa / zwrotów z zakresu przyborów szkolnych

– gry i zabawy językowe z wykorzystaniem flashcards i innych pomocy dydaktycznych

– aktywne oglądanie filmu z cyklu „Steve and Maggie”

– „What have you got in your pencil case?” – wprowadzenie konstrukcji „I have got…?”

– „What have you got in your pencil case?” – zabawy językowe z konstrukcją „I have got…?”

Słownictwo i zwroty:

– a ruler – linijka

– a rubber – gumka do mazania

– a pen – długopis

– a glue – klej

– a pencil – ołówek

– a pair of scissors – nożyczki

– a book – książka

– a marker – pisak, marker

– a pencil case – piórnik

– a crayon / crayons  – kredka / kredki

– a brush – pędzel

– paints – farby

– a notebook – zeszyt

– a sharppener – temperówka

– a packpack – plecak

– a letter / letters – litera / literki

– an apple – jabłko

– what have you got in your pencil case ? – co masz w swoim piórniku

– I have got – mam

– a rubber please – poproszę gumkę do mazania

– there you go – proszę bardzo

Piosenka na powitanie:

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Piosenka do wprowadzania słownictwa / zabaw / gier językowych

https://www.youtube.com/watch?v=EULQrI3aVik

Angielski – wrzesień:

Temat miesiąca: „Opposites” – przeciwieństwa

 • „Say hello, say goodbye” – utrwalenie piosenek na powitanie i pożegnanie
 • „Opposites” – wprowadzenie słownictwa; gry i zabawy językowe 
 • „Open and shout” – zapoznanie z tekstem i melodią piosenki; zabawy z oparciu o piosenkę 
 • „That is not my student” – wprowadzenie książeczki aktywizującej

Zakres materiału:

 • Open / shout
 • Big / small
 • Loud / quiet
 • Fast / slow
 • Tall / short
 • Please / No thank you 
 • Teacher 
 • Student 

Piosenka „Open shout them