Informacja

Szanowni Państwo!

W Przedszkolu nr 53 nadal trwa strajk. Od dnia 15 kwietnia 2019 roku mogą być czynne 3 oddziały.
Jesteśmy w stanie zapewnić opiekę 60 dzieciom.

Prosimy
Rodziców, którzy mają możliwość zapewnienia opieki dzieciom o pozostawienie ich w domu.