Komunikat dotyczący rekrutacji

Szanowni Rodzice. 
Informujemy, że konieczne jest dostarczenie oryginałów dokumentów rekrutacyjnych do placówki pierwszego wyboru. 
Ostatecznym terminem na uzupełnienie dokumentacji w wersji papierowej jest piątek 27 marca 2020 r.
Dokumenty można składać w placówce od godz. 8.00-15.00