Konkurs literacko – plastyczny „Rodzinna bajka”

Przedszkole nr 53 w Poznaniu im. Koszałka Opałka   ogłasza konkurs literacko- plastyczny pt. „Rodzinna bajka”.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Życzymy powodzenia i dobrej zabawy !

Celem konkursu jest:
1. Rozwijanie wyobraźni, fantazji i kreatywności dzieci.
2. Poszerzanie zainteresowań literackich dzieci i ich rodziców.
3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa.
4. Wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci.
5. Propagowanie czytelnictwa.
6. Doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne.

Zakres tematyczny konkursu.
Przedmiotem konkursu jest napisanie wymyślonej wspólnie (rodzice + dzieci) bajki, opracowanie do niej szaty graficznej ( rysunków, malunków, wyklejanek, fotografii, itp.) oraz złożenie jej w formie książki. Utwór może być utrzymany w dowolnej konwencji, pisany prozą bądź wierszem. Bajka powinna być zaadresowana do dzieci w wieku przedszkolnym.

Zasady konkursu
1. W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z naszego przedszkola wraz z rodzicami i rodzeństwem.
2. Rodzina może złożyć jedną bajkę- książeczkę w terminie do 30 maja 2016 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi 8.06. 2016 r podczas Festynu Rodzinnego.
4. Praca nie powinna przekraczać 10-ciu stron formatu A4.
5. Prace konkursowe prosimy składać u nauczycielek w grupie.
6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje umieszczone na końcu książki:
– imię i nazwisko autorów
– wiek dziecka
– nazwę grupy

Koordynatorzy konkursu:
Lucyna Pograniczna: pedagog-logopeda
Dominika : nauczyciel wychowania przedszkolnego.