O Nas

Przedszkole nr 53 im. Koszałka Opałka usytuowane jest na osiedlu Lecha 14 w Poznaniu.

Mieści się w budynku wolnostojącym, piętrowym, otoczonym dużym ogrodem z placem zabaw i terenami zielonymi.

DSC08226

DSC08239

DSC08317 DSC08302

W budynku znajdują się sale dydaktyczne, sala rehabilitacyjna, gabinet logopedyczny i psychologiczny, sala Integracji Sensorycznej oraz sala wyposażona w pomoce rozwojowe Marii Montessori. Każda z sal wyposażona jest w zabawki, pomoce i środki dydaktyczne, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci. Ważnym elementem są również ciekawie urządzone kąciki tematyczne, które zachęcają do kreatywnego i aktywnego działania.
DSC08728 DSC08729

DSC08450

Placówka posiada siedem oddziałów przedszkolnych, w tym oddziały integracyjne i oddział specjalny, do których przyjmujemy dzieci: z niepełnosprawnością intelektualną, niesłyszące, słabosłyszące, słabowidzące, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Staramy się, aby każde dziecko w naszym przedszkolu uczyło się empatii, zrozumienia, szacunku i tolerancji do drugiego człowieka.

W placówce zatrudniamy wykwalifikowaną, kreatywną kadrę pedagogiczną o wielokierunkowym wykształceniu, która poszukuje nowych i innowacyjnych rozwiązań i metod pracy z dziećmi. Mamy specjalistów z zakresu:

  • wychowania przedszkolnego;
  • pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki);
  • psychologii;
  • logopedii;
  • terapii pedagogicznej;
  • integracji sensorycznej;
  • terapii behawioralnej;
  • terapii ręki;
  • Pedagogiki Marii Montessori;

Kadra pedagogiczna prowadzi stałą obserwację rozwoju dziecka. Wszyscy pracownicy dążą do stworzenia ciepłej, rodzinnej atmosfery dzięki czemu dzieci w naszej placówce są bezpieczne i akceptowane przez naszą małą społeczność przedszkolną, a rodzice darzą nas zaufaniem.

Nad prawidłowym rozwojem dzieci w każdej grupie czuwają dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny (w grupach integracyjnych) oraz pracownik obsługi. W oddziale specjalnym pracują pedagodzy specjalni oraz pomoc nauczyciela.

Nasze przedszkole traktuje rodziców jako partnerów w procesie wychowania. Staramy się włączać ich w życie grupy i przedszkola.