Projekty i Akcje

wykrzyknikNasze przedszkole bierze czynny udział w wielu projektach edukacyjnych i akcjach społecznych.

Udział w różnych przedsięwzięciach ma na celu poszerzenie dziecięcej wiedzy, pomaga zdobyć nowe umiejętności i doświadczenia, a także uwrażliwić na los innych ludzi, otworzyć na świat oraz na samych siebie.