Program „Młodzi Sportowcy” – Olimpiady Specjalne

Nadzór: Dyrektor Przedszkola nr 53

Koordynatorzy programu: Milena Krysztofiak, Anna Zakrzewska, Anna Żyto

Program Młodzi Sportowcy wprowadza dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców w świat Olimpiad Specjalnych. Jego głównym celem jest wspieranie rozwoju fizycznego, poznawczego i społecznego dzieci oraz rozwijanie sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo – ruchowej. Uczestniczą w nim zarówno dzieci niepełnosprawne, jaki i pełnosprawne. Wspólna realizacja programu ma na celu budowanie przyjaznych relacji opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji.