Szwajcarsko-Polski Program

Nadzór: Dyrektor Przedszkola 53 Koordynatorzy: Ewa Bąk i Hanna Hoppel

 Certyfikat „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

Informujemy, że nasze Przedszkole za sprawne prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w roku szkolnym 2013/2014 (w ramach projektu „Zachowaj równowagę”) otrzymało Certyfikat „Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”.

CERTYFIKAT

Z przyjemnością informujemy, że nasze przedszkole, w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, przyłączyło się do realizacji Projektu (nr ref.: KIK/34) pod tytułem: „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” . W  ramach w/w Projektu w najbliższym czasie, tj. w latach szkolnych 2013/2014 oraz 2014/2015 przewidziana jest realizacja pkt 2) pod tytułem: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia i poziom wiedzy dzieci i młodzieży.” Celem projektu jest kształtowanie świadomości żywieniowej oraz potrzeby aktywności fizycznej wśród dzieci i Rodziców. Pragniemy wskazać, iż prawidłowe odżywianie oraz aktywność fizyczna mają wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ulotką dotyczącą programu oraz do współpracy z nami w przedszkolu i w domu.

ulotka

CIEKAWE ARTYKUŁY I PORADY DLA RODZICÓW

ZDROWE ŻYWIENIE DZIECKA

AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA DZIECKA