Przedszkole zamknięte od 11-24 marca 2020r.

Szanowni Państwo,
Dyrektor Przedszkola nr 53 im. Koszałka Opałka w Poznaniu os. Lecha 14 informuje, że na podstawie par.18 ust.2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych zamyka przedszkole na okres od 11 marca 2020r. do 24 marca 2020r., by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa.