Rekrutacja

Drodzy Państwo!

Informujemy, że dnia 19 lutego rozpoczyna się rekrutacja na wolne miejsca w naszym przedszkolu. Wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami należy składać w terminie od 19 lutego do 2 marca 2018 r. w sekretariacie przedszkola.

Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola składają deklaracje potwierdzające wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej w naszej placówce. Druki tej deklaracji otrzymają państwo od wychowawczyń grup. Dokument ten należy złożyć w placówce (u wychowawczyni grupy) w terminie od 12 lutego do 16 lutego 2018 r. Jednocześnie informujemy, że niezłożenie niniejszej deklaracji w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją kontynuowania edukacji przedszkolnej przez Państwa dziecko w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2018/2019.