Religia

Katecheza interaktywna: „Modlę się przy grobie Pana Jezusa” :

https://view.genial.ly/6054a6165db72a0d7ff37705?fbclid=IwAR2VTAKGBFHBJv_sdWyDibhkceX4Wzx6mbagTniFngvhWxgzrhvJUO9OABQ