Zajęcia adaptacyjne

Zapraszamy serdecznie dzieci nowoprzyjęte na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się w dniach:
29 sierpnia i 30 sierpnia w godzinach od 10:00 do 12:00.
Prosimy o przyniesienie obuwia na zmianę.