Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach dla rodziców i dzieci:

Mądre bajki z całego świata- podróż do świata emocji dziecka

Tytuł kolejnej bajki to: Jak król Sambulo zaczął szanować trzcinę.

termin: 18 listopada 2019 r (poniedziałek) godz. 16.00

Prosimy o wpisywanie się zainteresowanych osób na listę, która znajduje się u każdego nauczyciela w grupie.